Wie wij zijn

 
 
Início is een adviesbureau voor ruimtelijke en sociale ontwikkeling en beheer. In de stad en daarbuiten. Início adviseert, motiveert en vernieuwt.
Wij zijn stadsanalisten met opgestroopte mouwen. Daarbij streven we naar zelfredzame en (sociaal) duurzame wijken. Ons team met 24 jaar ervaring, aangevuld met een netwerk van (zelfstandige) professionals en organisaties kan elke klus klaren. Bij advisering, detachering of uitvoering, wij voelen ons altijd thuis in de gedeelde ruimte.

Nieuws

 
» Ons initiatief voor de aanpak van ons stukje Mathenesserdijk voor de Fabriek van Delfshaven gaat dit jaar in uitvoering!
» Início versterkt gemeente Schiedam met een teamleider wijkontwikkeling.

» 3 april presenteerde Início v
oor Corpovenista haar verkenning van samenwerkingspraktijken tussen corporaties en bewoners.
» Samen investeren in Laak? Klik hier.
» Participatiesamenleving? Participatiedorp Kootwijkerbroek zorgt altijd al voor zichzelf. Lees onze blog op RUIMTEVOLK.
 » Meer nieuws» » Voor woningcorporatie Rijnhart Wonen organiseert Início een aantal werksessies binnen de thema’s leefbaarheid en participatie.»

Bruis Advies

 
Innovatie in participatie: Início is medeoprichter van BRUIS advies. BRUIS is een adviesbureau voor en ontwikkelaar van innovatieve participatiemethodieken en -instrumenten. Digitale instrumenten, technologische gadgets en social media kunnen wijkvernieuwing versnellen. Eén van de instrumenten is het crowdfundplatform, bedoeld om bewoners te prikkelen gezamenlijk leefbaarheidsinitiatieven te organiseren. Lees meer op www.bruisadvies.nl
 

Corporatie en bewoners

 
Woonvisie Geldrop
 
 

Wat is een goede voedingsbodem voor verregaande samenwerking tussen corporaties en bewoners? Op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid en gericht op het vergroten van bewonersverantwoordelijkheid. Waar is de corporatie haar eigen hindermacht? Lees hier meer over onze verkenning voor Corpovenista.

Bewonersnetwerken Hordijkerveld

 
Kinderen knutselen Hordijkerveld
 
 

Início gaat kleine bewonersnetwerken in de Rotterdamse kantelwijk Hordijkerveld stimuleren, op gang brengen en versterken. Door aan te sluiten bij wat bewoners in de omgeving van de Huniadijk bezighoudt, kijken we welke ideeen er leven en welke verbindingen te leggen zijn met bestaande activiteiten en bewonersnetwerken. Ook krijgt de wijk een eigen facebookpagina en introduceren wij het crowdfundplatform Hordijkergeld.nl.

 

Duurzaam Laak

 
Laak
 
 
Gemeente Den Haag geeft huiseigenaren subsidie voor duurzame investeringen in ruil voor het openstellen van hun voorbeeldwoning. Algemene communicatie motiveert bewoners onvoldoende. Om in Laak kansen en vindplaatsen te identificeren ontwikkelde Início een methode om het stadsdeel te analyseren. Op basis van de analyse kan de gemeente - met de juiste toon en het juiste medium - gericht aan de slag. Lees hier meer.
 


Bewonersparticipatie
| Burgerparticipatie | Detachering gemeente | Wijkaanpak | Jongerenparticipatie | Kindvriendelijke wijken | Sociale cohesie
Stedelijke ontwikkeling | Strategische visie | Toekomstvisie | Veiligheidsplan | Wijkbeheer | Wijkgericht werken | Wijkvisie

   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter