Wie wij zijn

 
 
Início is een adviesbureau voor ruimtelijke en sociale ontwikkeling en beheer. In de stad en daarbuiten. Início adviseert, motiveert en vernieuwt. Wij zijn stadsanalisten met opgestroopte mouwen. Daarbij streven we naar zelfredzame en (sociaal) duurzame wijken. Ons team met 24 jaar ervaring, aangevuld met een netwerk van professionals en organisaties kan elke klus klaren. Zo is Início medeoprichter van Bruisadvies; innovator in participatie. Bij advisering, detachering of uitvoering, wij voelen ons altijd thuis in de gedeelde ruimte.

Nieuws

 
»   Wij wensen iedereen een fantastisch en inspirerend 2015!    
»
Op het LPB congres verzorgde Início de workshop 'carrousel van de pijngrenzen'. Over waar de pijngrenzen liggen als bewoners ambtenaren benaderen met hun initiatieven. Zelf doen? Download 'm hier
» In Uithoorn en Pijnacker Nootdorp zijn wij betrokken bij de participatie opgave in het sociale domein, samenhangend met de drie decentralisaties. Wij hebben mooie bijeenkomsten met bewoners en organisaties om de werkwijze te vernieuwen.
 » Meer nieuws» » Voor woningcorporatie Rijnhart Wonen organiseert Início een aantal werksessies binnen de thema’s leefbaarheid en participatie.»

Inventarisatie bedrijfsonroerend goed

 
Woningcorporatie Havensteder wil strategische keuzes maken voor haar bedrijfsonroerend goed in het kader van wijkontwikkeling. Início  inventariseerde dit bezit van Havensteder in Bospolder Tussendijken. Wij hebben relevante gegevens verbeeld in infographics, kansen opgespoord en strategische keuzes voorgelegd. Met de strategische aanpak zet Havensteder haar bezit positief in voor de ontwikkeling van de wijk.
 

Corporatie en bewoners

 
Woonvisie Geldrop
 
 

De Corpovenista verkenning 'Corporatie en bewoners' is op veel plekken gelezen en ligt zelfs bij minister Blok op het bureau. Het biedt partijen praktische inzichten. Als één van de aanvullingen op deze verkenning wil Corpovenista graag het geluid van bewoners zelf horen. Dat geluid verzamelen wij en we geven hier een leuke vorm aan, zodat de betrokken corporaties het intern kunnen gebruiken om de samenwerking met bewoners te verbeteren. Lees hier meer over onze verkenning voor Corpovenista.

Versterken Wijkontwikkeling

 
Kinderen knutselen Hordijkerveld
 
 

Início helpt in Zaanstad en Schiedam bij het doorontwikkelen en vernieuwen van het Wijkgericht Werken. In Zaanstad is Ina Wernsen gedetacheerd als relatiemanager (voorheen wijkmanager) in de wijken Nieuw West, Westerkoog en Rooswijk. In Schiedam Johan Vellinga als teamleider wijkontwikkeling / verandermanager. 

 

Duurzaam renoveren Den Haag

 
Laak
 
 
Início is met D-Ants en Twinstone één van de winnaars van de prijsvraag 'Duurzaam renoveren' van de gemeente Den Haag. De gemeente wil dat meer particulieren hun woning verduurzamen. Wij helpen daarbij door bewoners te adviseren, hen met lokale aannemers in contact te brengen en beoordelingen van mensen die eerder duurzaam verbouwd hebben beschikbaar te stellen. Kijk op slimwonenindenhaag.nl voor meer informatie.
 


Bewonersparticipatie
| Burgerparticipatie | Detachering gemeente | Wijkaanpak | Jongerenparticipatie | Kindvriendelijke wijken | Sociale cohesie
Stedelijke ontwikkeling | Strategische visie | Toekomstvisie | Veiligheidsplan | Wijkbeheer | Wijkgericht werken | Wijkvisie

   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter