Nieuws

21-04-2015
» Início ondersteunt gemeente Pijnacker-Nootdorp bij het betrekken van kinderen en ouders bij de herstructurering van speelplekken. Bekijk de aanpak in ons filmpje!

15-03-2015
» Voor Havensteder voeren wij gesprekken met huurders van een complex in Delfshaven over woonwensen als input voor planvorming.

03-02-2015
» Kom 17 maart tijdens het congres Vernieuwing Verbinden van Corpovenista naar onze workhsop over samenwerken met huurders!

11-12-2014
» Voor Woonpartners Midden-Holland organiseerden wij een conferentie met huurders over vernieuwing van belangenbehartiging.

30-11-2014
» Op het LPB congres verzorgde Início de workshop 'carrousel van de pijngrenzen'. Over waar de pijngrenzen liggen als bewoners ambtenaren benaderen met hun initiatieven. Zelf doen? Download 'm hier.

10-09-2014
» Op het LPB congres verzorgt Início de workshop 'carrousel van de pijngrenzen'. Kom ook ervaren waar de pijngrenzen liggen als bewoners ambtenaren benaderen met hun initiatieven. www.lpb.nl

10-09-2014
» In Uithoorn en Pijnacker Nootdorp zijn wij betrokken bij de participatie opgave in het sociale domein, samenhangend met de drie decentralisaties. Wij hebben mooie bijeenkomsten met bewoners en participatieorganen m de werkwijze te vernieuwen. Die vernieuwing is bedoeld om de eigen kracht van bewoners en instanties veel beter te benutten.

12-06-2014
» Ons initiatief voor de aanpak van ons stukje Mathenesserdijk voor de Fabriek van Delfshaven gaat dit jaar in uitvoering!

10-06-2014
» Início versterkt gemeente Schiedam met een teamleider wijkontwikkeling.

4-04-2014
» 3 april presenteerde Início voor Corpovenista haar verkenning van samenwerkingspraktijken tussen corporaties en bewoners. Lees hier meer over deze verkenning.

4-12-2013
» Voor Corpovenista maakt Início een verkenning van samenwerkingspraktijken tussen corporaties en bewoners op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid.

7-11-2013
» Início gaat kleine bewonersnetwerken stimuleren, op gang brengen en versterken in de Rotterdamse kantelwijk Hordijkerveld.

26-09-2013
» Participatiesamenleving? Participatiedorp Kootwijkerbroek zorgt altijd al voor zichzelf. Lees onze blog op RUIMTEVOLK.

20-09-2013
» Innovatie in participatie: Início is medeoprichter van BRUIS advies. BRUIS is een adviesbureau voor en ontwikkelaar van innovatieve participatiemethodieken en -instrumenten. Digitale instrumenten, technologische gadgets en social media kunnen wijkvernieuwing versnellen. Kijk op www.bruisadvies.nl

05-09-2013
» Het RUIMTEVOLK Lab Nieuw kapitaal streek bij partner Início neer. Dit inspireerde Sjors tot het blog De ontdekking van het wijkkapitaal.

09-07-2013
» Het kabinet wil 'doe-democratie' als krachtige ontwikkeling ondersteunen en bevorderen. Wij zijn trots op onze input over wijkkracht bijdrage (p31/32) voor de kabinetsnota over doe-democratie.

11-06-2013
» Het RUIMTEVOLK Lab Nieuw kapitaal voor stedelijke vernieuwing en transformatie strijkt op 27 juni bij Início neer. Início is partner van RUIMTEVOLK en maakt de Expeditie en het Jaarboek 2013 mede mogelijk.

31-05-2013
» Trainees van gemeente Rotterdam inspireren collega's met Raak! lezingen. Início deed de aftrap over participatie anno 2013.

16-05-2013
» De Wijkkracht bijdrage krijgt een eervolle vermelding tijdens de uitreiking van de innovatieprijs KWH-i-Opener. Lees hier meer.

05-04-2013
» Samen sparen voor je wijk. Lees ons artikel in inGovernment.

14-03-2013
» Maak uw gebiedsvisies toekomstbestendig. Met scenarioplanning kunt u anticiperen op een onzekere toekomst.  

07-03-2013
» Visie Dorpsgericht werken in Drimmelen unaniem vastgesteld door gemeenteraad met complimenten en succeswensen aan bewonersgroepen.

07-03-2013
»  Início beschreef de archetype interventie ‘bewonersbudgetten’ op watwerktindewijk.nl

13-02-2013
» Início heeft een Rotterdams Stadsinitiatief ingediend: FundedbyRotterdam

14-01-2013
» Wegens grote belangstelling organiseren wij twee extra workshops Crowdfunding bij wijkinitiatieven op 14 en 21 februari. Wees er snel bij want het aantal plaatsen is beperkt.

03-01-2013
» Op 7 februari 2013 organiseert Início een workshop crowdfunding bij wijkinititiatieven.

20-11-2012
» Início is verhuisd naar de fabriek van Delfshaven! In ons verhuisbericht treft u onze nieuwe gegevens.

20-11-2012
» Tijdens de RUIMTEVOLK Expeditie 2012 op 29 november verzorgt Início een presentatie op het open podium over crowdfunding voor bewonersinitiatieven.

16-10-2012
» Tijdens de Yurps competentiedag op 8 november verzorgt Início een workshop over het sociale domein: van empowerment naar plicht.

15-10-2012
» Natuurspelen kan bijdragen aan de realisatie van beleid. Lees het artikel over speelbos Meermond uit Buiten Spelen magazine.

26-09-2012
» Início gaat het Crowdfundplatform ook in Delft introduceren. Woonbron en gemeente starten een pilot in Poptahof.

26-07-2012
» Wilt u ook weten wat werkt in de wijk? Inicio levert een bijdrage over bewonersparticipatie / eigen kracht. www.wwidw.nl

24-07-2012
» Samen de wijk veiliger maken, in Klapwijk is gestart met wijktoezicht.
 
05-07-2012
» Speelbos Meermond in gemeente Heemstede geopend. Sander Nieuwenhuis was tijdelijk projectleider van dit mooie project.
 
26-06-2012
» Voor woningcorporatie Rijnhart Wonen organiseert Início een aantal werksessies binnen de thema’s leefbaarheid en participatie. 

21-06-2012
» Hoe je als wijkprofessional kunt werken aan een sociaal duurzame aanpak. Lees hier het artikel van Esmeralda in het VHV-bulletin van Forum voor volkshuisvesting.

23-05-2012
» Ook behoefte aan nieuwe, spannende participatie instrumenten? In ons Instrumentenboek hebben wij ze voor u gebundeld.

16-05-2012
» Voor goede, uitdagende speelnatuur is een cultuuromslag nodig. Lees hier Freek's column in Tuin&Landschap.

26-03-2012
» Investeren in veiligheid in wijken is belangrijk, maar doe het slim, zie onze visie op de aanpak.
 

   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter