Actief burgerschap

Actief burgerschap is het actief deelnemen aan de maatschappij. Início heeft veel kennis en ervaring in het ontwikkelen en ondersteunen van actief burgerschap. Wij adviseren en ondersteunen gemeenten, corporaties en andere instanties om bewoners van de juiste tools te voorzien om zich tot actief burger te kunnen ontwikkelen. Het betreft maatwerk, want ieder individu heeft andere wensen, behoeften en belemmeringen.

Eigen verantwoordelijkheid en inzet
Início heeft een ruime ervaring in het stimuleren, faciliteren en ondersteunen van eigen verantwoordelijkheid en inzet van bewoners. Veel bewoners willen zich wel inzetten voor hun leefomgeving, maar hebben een duwtje in de goede richting nodig. Maar soms zijn er belemmeringen die ervoor zorgen dat zij niet actief deelnemen aan de maatschappij. Início maakt gebruik van verschillende instrumenten en methodieken om deze belemmeringen weg te nemen. Voorbeelden van actief burgerschap waar Início zich voor inzette, zijn:

• zelfbeheer projecten;
• afstemmen van vraag en aanbod binnen wijken;
• delen van energie, kennis en talent van bewoners;
• regisseren en ondersteunen van bewonersinitiatieven

In samenwerking met wijkpartners zorgen wij voor duurzame relaties tussen bewoners onderling en tussen organisaties en bewoners.

Meer informatie
Adviesbureau Início denkt graag met u mee in de mogelijkheden om actief burgerschap te stimuleren en bewoners van de juiste tools te voorzien.  Neem voor meer informatie contact op via info@inicio.nl of 010-2210000.


Via onderstaande pagina's kunt u zichzelf meer informatie verschaffen over de vele mogelijkheden omtrent de diensten van Início:
Sociale duurzaamheid - Bewonersbudgetten - Kindvriendelijke wijken - Bewonersparticipatie - Wijkaanpak - Wijkvisie - Sociale cohesie - Advies toekomstvisie - Advies burgerparticipatie - Bewonersinitiatieven.

 

   Heemraadssingel 111   |   3022 CC Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   Fax: 010 221 00 05   |   Email: info@inicio.nl