Bewonersbudgetten

Início heeft veel ervaring met het inzetten van bewonersbudgetten voor het behoud en het verbeteren van de leefkwaliteit. Wij streven naar eenvoudige procedures, snelle besluitvorming en duidelijke regelgeving. Geef de bewoners het vertrouwen, de vrijheid en verantwoordelijkheid om zelf activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren.

Advies en uitvoering
Meer dan twintig jaar adviseert Início diverse opdrachtgevers over het inzetten van bewonersbudgetten op maat. Hierbij kan het gaan over het inbedden van bewonersbudgetten binnen organisaties, maar ook het regisseren en evalueren van bestaande bewonersbudgetten. Ook worden wij regelmatig gevraagd om een rol te vervullen in de uitvoering. Voorbeelden zijn:

• Advies wijkgebonden leefbaarheidsbudgetten in Bergen op Zoom;
• ondersteuning van de regiegroep wijkwensen in Dordrecht;
• evaluatie van het Buurtaandeelhoudersschap in Capelle aan den IJssel;
• fondsregisseur Wijkkracht bijdrage voor woningcorporatie Com·wonen.

Meer informatie
Adviesbureau Início helpt u graag bij het ontwikkelen, regisseren en evalueren van bewonersbudgetten. Neem voor meer informatie contact op via info@inicio.nl of 010-2210000.


Via onderstaande pagina's kunt u zichzelf meer informatie verschaffen over de vele mogelijkheden omtrent de diensten van Início:
Detachering gemeente - Veiligheidsplan - Wijkgericht werken - Strategische visie - Stedelijke ontwikkeling - Advies jongerenparticipatie - Advies wijkbeheer - Stedelijke vernieuwing - Actief burgerschap - Burgerinitiatief.

 

   Heemraadssingel 111   |   3022 CC Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   Fax: 010 221 00 05   |   Email: info@inicio.nl