Bewonersinitiatieven

Onder bewonersinitiatieven verstaan wij initiatieven van bewoners ten behoeve van het behoud en het verbeteren van de leefkwaliteit in hun eigen woonomgeving. Steeds meer organisaties komen tot het inzicht dat het faciliteren van bewonersinitiatieven van grote waarde is voor het bereiken van sociale, fysieke, culturele en economische doelstellingen.

Ook wordt steeds meer inzet en verantwoordelijkheid van burgers verwacht. Maar hoe bereik je dat? Início heeft meer dan twintig jaar ervaring in het benutten van energie en talent van burgers. Wij nodigen uit, stimuleren, verbinden, benutten kansen en nemen belemmeringen weg.

Van visie tot uitvoering
Wij helpen u graag met het inbedden en borgen van bewonersinitiatieven binnen uw organisatie en de samenwerking met uw partners. Wij kunnen u helpen bij het opstellen van een bestuurlijke visie, een structurele aanpak en het inzetten van instrumenten, methodieken en platforms op maat. Daarnaast hebben wij ruime ervaring in het regisseren en ondersteunen van bewonersinitiatieven. Regelmatig werken wij als intermediair tussen initiatiefnemer en opdrachtgevers om procedures en uitvoering van een bewonersinitiatief succesvol te laten verlopen. Início ontwikkelde zelf ook een (digitaal) platform om bewonersinitiatieven te stimuleren, inventariseren, beoordelen, financieren en monitoren.

Meer informatie
Adviesbureau Início denkt graag met u mee in de mogelijkheden om bewonersinitiatieven te faciliteren en regisseren. Neem voor meer informatie contact op via info@inicio.nl of 010-2210000


Via onderstaande pagina's kunt u zichzelf meer informatie verschaffen over de vele mogelijkheden omtrent de diensten van Início:
Actief burgerschap - Burgerinitiatief - Detachering gemeente - Veiligheidsplan - Wijkgericht werken - Strategische visie - Stedelijke ontwikkeling - Advies jongerenparticipatie - Advies wijkbeheer - Stedelijke vernieuwing.

 

   Heemraadssingel 111   |   3022 CC Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   Fax: 010 221 00 05   |   Email: info@inicio.nl