Bewonersparticipatie

Adviesbureau Início gebruikt bewonersparticipatie als middel om tot breedgedragen plannen te komen. De hoge mate waarin wij partijen en dus ook bewoners laten participeren draagt bij aan een breedgedragen resultaat. Dit leidt tot plannen die in de praktijk goed uitvoerbaar zijn.

Enkele voorbeelden van gulden regels voor goede bewonersparticipatie zijn vooraf duidelijk de kaders aangeven waarbinnen bewoners kunnen participeren, gebruik maken van laagdrempelige participatiemethoden gericht op de doelgroep en vanaf het begin eerlijkheid en openheid bieden aan de bewoners.

Leefbaarheid wijken
Início adviseert gemeenten en woningcorporaties uit het hele land op diverse gebieden van stedelijke ontwikkeling. Zo bieden wij onder andere praktijkgerichte oplossingen voor het creëren van leefbare wijken.

Onze medewerkers zijn onder meer inzetbaar voor het opstellen van concrete plannen op complexniveau tot het schrijven van breedgedragen toekomstvisies voor de gehele wijk. Bij al deze werkzaamheden gebruiken wij als middel vernieuwende bewonersparticipatie om tot de gewenste resultaten te komen.

In ons instrumentenboek voor bewonersparticipatie zijn veel ideeën te vinden van methoden voor bewonersparticipatie op verschillende schaalniveaus die hun succes in het verleden bewezen hebben.

Meer informatie
Op deze website presenteren wij met trots onze werkwijze en projecten waar we in het verleden aan hebben gewerkt. Neem voor meer informatie contact op via info@inicio.nl of 010-2210000.


Via onderstaande pagina's kunt u zichzelf meer informatie verschaffen over de vele mogelijkheden omtrent de diensten van Início:
Wijkgericht werken - Strategische visie - Stedelijke ontwikkeling - Advies jongerenparticipatie - Advies wijkbeheer - Stedelijke vernieuwing - Actief burgerschap - Burgerinitiatief - Detachering gemeente - Veiligheidsplan.

 

   Heemraadssingel 111   |   3022 CC Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   Fax: 010 221 00 05   |   Email: info@inicio.nl