Burgerinitiatief

Onder burgerinitiatief verstaan wij het initiatief van burgers ten behoeve van behoud en verbetering van de leefkwaliteit in hun eigen leefomgeving. Steeds meer organisaties komen tot het inzicht dat het faciliteren van burgerinitiatief van grote waarde is voor het bereiken van sociale, fysieke, culturele en economische doelstellingen.

Ook wordt steeds meer inzet en verantwoordelijkheid van burgers verwacht. Maar hoe bereik je dat? Início heeft meer dan twintig jaar ervaring in het benutten van energie en talent van burgers. Wij nodigen uit, stimuleren, verbinden, benutten kansen en nemen belemmeringen weg.

Van visie tot uitvoering
Wij helpen u graag met het inbedden en borgen van burgerinitiatieven binnen uw organisatie en de samenwerking met uw partners. Wij kunnen u helpen bij het opstellen van een bestuurlijke visie, een structurele aanpak en het inzetten van instrumenten, methodieken en platforms op maat. Daarnaast hebben wij ruime ervaring in het regisseren en ondersteunen van burgerinitiatieven. Regelmatig werken wij als intermediair tussen initiatiefnemer en opdrachtgevers om procedures en uitvoering van een burgerinitiatief succesvol te laten verlopen. Início ontwikkelde zelf ook een (digitaal) platform om burgerinitiatieven te stimuleren, inventariseren, beoordelen, financieren en monitoren.
Meer informatie
Adviesbureau Início denkt graag met u mee in de mogelijkheden om burgerinitiatieven te faciliteren en regisseren. Neem voor meer informatie contact op via info@inicio.nl of 010-2210000


Via onderstaande pagina's kunt u zichzelf meer informatie verschaffen over de vele mogelijkheden omtrent de diensten van Início:
Bewonersbudgetten - Kindvriendelijke wijken - Bewonersparticipatie - Wijkaanpak - Wijkvisie - Sociale cohesie - Advies toekomstvisie - Advies burgerparticipatie - Bewonersinitiatieven - Sociale duurzaamheid.

 

   Heemraadssingel 111   |   3022 CC Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   Fax: 010 221 00 05   |   Email: info@inicio.nl