Advies burgerparticipatie

Início heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel staan en geeft u graag advies op maat. Burgerparticipatie kan veel verschillende vormen hebben, zoals actief meedoen in de maatschappij, burgerinitiatieven om zelf leefbaarheidprojecten uit te voeren en interactieve beleidsvorming.

Wij hebben veel ervaring en expertise in huis om samen met burgers plannen en beleid te ontwikkelen op alle schaalniveaus; van het maken van een strategische visie voor een gemeente tot een inrichtingsplan voor een buurt.

Praktijkgerichte methoden
Início is al twintig jaar actief op het gebied van stedelijke vernieuwing en beheer. Ons bureau heeft ervaring binnen alle disciplines van dit onderwerp. Waar we tegenstellingen ontdekken, gebruiken we onze ervaring om synthese aan te brengen. Wij geven praktijkgerichte adviezen en zetten burgerparticipatie in om de leefbaarheid in de wijken daadwerkelijk te verbeteren.

Samen met de opdrachtgever komt ons bureau tot een op maat gemaakt plan en / of advies, dat wij vervolgens ook zelf kunnen uitvoeren.

Meer informatie
Adviesbureau Início helpt u graag bij het schrijven en eventueel ook uitvoeren van een advies op maat voor burgerparticipatie in uw wijk of gemeente. Op deze website kunt u meer lezen over afgeronde projecten en de manier waarop wij werken.

Neem voor meer informatie contact op via info@inicio.nl of 010-2210000


Via onderstaande pagina's kunt u zichzelf meer informatie verschaffen over de vele mogelijkheden omtrent de diensten van Início:
Stedelijke vernieuwing - Actief burgerschap - Burgerinitiatief - Detachering gemeente - Veiligheidsplan - Wijkgericht werken - Strategische visie - Stedelijke ontwikkeling - Advies jongerenparticipatie - Advies wijkbeheer.

 

   Heemraadssingel 111   |   3022 CC Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   Fax: 010 221 00 05   |   Email: info@inicio.nl