Detachering gemeente

Início uit Rotterdam verzorgt detachering voor elke gemeente en woningcorporatie. Ons bureau is actief op het gebied van stedelijke vernieuwing en beheer. Regelmatig zetten wij medewerkers in als bijvoorbeeld wijkcoördinator, procesmanager of beleidsmedewerker.

Kwaliteitsgarantie
Início is een ervaren advies- en managementbureau voor stedelijke ontwikkeling en wijkbeheer. Al jaren adviseren wij overheden en woningcorporaties op diverse beleidsvelden. Wij zetten onze kennis en ervaring onder meer in op het vlak van wijkbeheer of wijkaanpak, vernieuwingsprocessen, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, veiligheid, welzijn, bewonersparticipatie en leefbaarheid.

Met regelmaat detacheren wij medewerkers bij gemeenten om zo tijdelijk een vacature te vervullen of te ondersteunen bij het maken van een plan of het leiden van een project. Wij zijn geen standaard detacheringsbureau. Wij hechten groot belang aan de kwaliteit van onze diensten en producten.

Om de kwaliteit van de detacheringen hoog te kunnen houden wordt er gewerkt met coaching vanuit Início en vinden er tussentijds evaluatiegesprekken plaats met de opdrachtgever, om indien nodig tijdig bij te kunnen sturen. Wanneer wij een detachering bij uw gemeente verzorgen, krijgt u een enthousiaste en betrokken medewerker. Wij werken open en transparant en zijn resultaatgericht.

Onze medewerkers zijn breed inzetbaar binnen uw gemeente.

Ervaring
U kunt voor meer informatie over detachering bij uw gemeente door Início op deze website terecht. Hier vindt u voorbeelden van onze werkzaamheden. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 010-2210000. Het is ook mogelijk uw e-mail te sturen naar info@inicio.nl.


Via onderstaande pagina's kunt u zichzelf meer informatie verschaffen over de vele mogelijkheden omtrent de diensten van Início:
Kindvriendelijke wijken - Bewonersparticipatie - Wijkaanpak - Wijkvisie - Sociale cohesie - Advies toekomstvisie - Advies burgerparticipatie - Bewonersinitiatieven - Sociale duurzaamheid - Bewonersbudgetten.

 

   Heemraadssingel 111   |   3022 CC Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   Fax: 010 221 00 05   |   Email: info@inicio.nl