Wijkaanpak

Início heeft een jarenlange ervaring in de wijkaanpak. In onze aanpak staat de samenwerking met bewoners, wijkpartners en ondernemers centraal. Door gebruik te maken van laagdrempelige en vernieuwende door ons ontwikkelde methodieken, werken wij gezamenlijk aan de verbetering van de woon- en leefomgeving en de sociale samenhang in wijken.

Praktijkgericht advies en uitvoering
Adviesbureau Início maakt al twintig jaar praktische en uitvoeringsgerichte adviezen voor overheden en woningbouwcorporaties, waaronder bijvoorbeeld integrale wijkactieplannen en leefbaarheidplannen.

Ook leveren wij project- en procescoördinatoren op detacheringbasis of werken vanuit ons kantoor in Rotterdam aan de uitvoering van uw wijkaanpak plannen. De kracht van Início zit hem in praktijkgerichtheid, openheid en de meerwaarde van elkaar versterkende disciplines: ruimtelijk ordening, planologie, sociale geografie, omgevingstechnologie en volkshuisvesting.

Meer informatie
Op deze website vindt u meer informatie over onze methoden voor een innovatieve wijkaanpak. Wilt u ook gebruik maken van onze expertise? Neem dan contact op via info@inicio.nl of bel ons op 010-2210000.


Via onderstaande pagina's kunt u zichzelf meer informatie verschaffen over de vele mogelijkheden omtrent de diensten van Início:
Strategische visie - Stedelijke ontwikkeling - Advies jongerenparticipatie - Advies wijkbeheer - Stedelijke vernieuwing - Actief burgerschap - Burgerinitiatief - Detachering gemeente - Veiligheidsplan - Wijkgericht werken.

 

   Heemraadssingel 111   |   3022 CC Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   Fax: 010 221 00 05   |   Email: info@inicio.nl