Advies jongerenparticipatie

Início geeft u graag advies over hoe u jongerenparticipatie kan integreren in uw plannen en/of beleid ter verbetering van de leefbaarheid in wijken. Wij gaan uit van de eigen kracht van jongeren en enthousiasmeren en motiveren hen om zich in te zetten voor hun leefomgeving.

Início legt op unieke wijze contacten en brengt partijen bij elkaar om samen te werken aan de emancipatie van jongeren en sociale cohesie in wijken.

Laagdrempelige methodieken
Início is een ervaren en veelzijdig adviesbureau uit Rotterdam voor stedelijke vernieuwing en beheer. Wij bieden een diversiteit aan producten en diensten voor de ontwikkeling en verbetering van wijken.

U kunt van onze adviezen over jongerenparticipatie gebruik maken om ook de stem van jongeren te verankeren in het maken van plannen en beleid voor de toekomst. Jongeren zitten vaak vol met leuke ideeën ter verbetering van leefbaarheid in wijken en kunnen met minimale ondersteuning hieraan een bijdrage leveren.

Onze medewerkers hebben ervaring in het werken met jongeren en leggen door middel van laagdrempelige methodieken contacten. Wij sluiten aan bij bestaande netwerken en projecten en helpen jongeren in het leggen van contacten met professionals in de wijk.

Meer informatie
Início geeft advies over jongerenparticipatie en neemt ook graag de uitvoering voor u uit handen. Ook detachering van tijdelijke medewerkers is mogelijk.

U vindt op deze website meer informatie over onze kennis en ervaring. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 010-2210000 en info@inicio.nl.


Via onderstaande pagina's kunt u zichzelf meer informatie verschaffen over de vele mogelijkheden omtrent de diensten van Início:
Advies toekomstvisie - Advies burgerparticipatie - Bewonersinitiatieven - Sociale duurzaamheid - Bewonersbudgetten - Kindvriendelijke wijken - Bewonersparticipatie - Wijkaanpak - Wijkvisie - Sociale cohesie.

 

   Heemraadssingel 111   |   3022 CC Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   Fax: 010 221 00 05   |   Email: info@inicio.nl