Sociale cohesie

Advies- en managementbureau Início heeft de benodigde kennis om sociale cohesie binnen een wijk te verbeteren. Wij beschikken over 20 jaar ervaring en geven advies, detacheren medewerkers en zijn betrokken bij de uitvoering van plannen binnen stedelijke ontwikkeling.

Praktische methoden
Wij ondersteunen corporaties en gemeenten bij het thema sociale cohesie. Wij kennen diverse methoden om bewoners in wijken te activeren, zodat ze zich zelf bekommeren om hun buurt en buren. Het is van belang dat bewoners zelf zeggenschap hebben over hun buurt en dat ze activiteiten in hun buurt uitvoeren om zich zo prettiger te voelen in die buurt.

De ervaring leert dat het vooral goed mogelijk is om bewoners te binden als er ook zichtbare veranderingen in de buurt optreden. Zo kennen wij methoden om bewoners namens de woningcorporatie op een positieve manier te betrekken bij renovatie van hun wooncomplex en ervoor te zorgen dat de sociale cohesie blijvend verbeterd wordt. Ook een goede manier om cohesie te bewerkstelligen is de buurtaanpak, zoals wij die voor gemeenten uitvoeren, waarbij bewoners meedenken over de verbeterde inrichting van hun buurt en zelfs de ontwerpers uitkiezen.

Voor veelal samenwerkende gemeenten en corporaties maken wij een sociaal investeringsprogramma voor de wijk dat er voor zorgt dat er veel vernieuwende initiatieven in de wijk ontstaan die gefaciliteerd worden.

Ons bureau kan u adviseren of ondersteunen met het maken van een plan, maar ook helpen bij de uitvoering van maatregelen in de buurt.

Contact opnemen
Início informeert u graag over sociale cohesie en de mogelijkheden voor het verkrijgen van binding van bewoners met hun wijk. U vindt veel informatie over onze projecten en dienstverlening op deze website. Wij zijn te bereiken via info@inicio.nl of 010-2210000 voor uw project.


Via onderstaande pagina's kunt u zichzelf meer informatie verschaffen over de vele mogelijkheden omtrent de diensten van Início:
Advies jongerenparticipatie - Advies wijkbeheer - Stedelijke vernieuwing - Actief burgerschap - Burgerinitiatief - Detachering gemeente - Veiligheidsplan - Wijkgericht werken - Strategische visie - Stedelijke ontwikkeling.

 

   Heemraadssingel 111   |   3022 CC Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   Fax: 010 221 00 05   |   Email: info@inicio.nl