Sociale duurzaamheid

Sociale duurzaamheid is een containerbegrip. Het wordt te pas en te onpas gebruikt in wijd uiteenlopende betekenissen. Maar vooral zonder enige toelichting of betekenis. Início onderzocht wat het begrip sociale duurzaamheid inhoudt en komt met een eigen definitie: “Een sociaal duurzame aanpak is een continu proces waaraan iedereen deel kan nemen met als doel het versterken van relaties tussen mensen.”

Zet ook uw sociaal duurzame bril op
Início ontwikkelde een filosofie met bijbehorende methodiek om samen met bewoners en wijkpartners te werken aan sociale duurzaamheid in uw stad, wijk of wooncomplex. Een sociale duurzame aanpak richt zich op het installeren van processen die flexibiliteit, openheid en continuïteit in zich hebben:

• Flexibiliteit: Beoogde resultaten groeien mee met veranderende wensen en behoeften in een gemeenschap.
• Openheid: Een laagdrempelig proces waaraan iedereen deel kan nemen en zelf kan bepalen in welke mate men participeert.
• Continuïteit: Beoogde resultaten en effecten houden zichzelf in stand.

De te installeren processen richten zich op het stimuleren en versterken van:

• interactie binnen een gemeenschap;
• een gedeelde identiteit;
• het zelforganiserend vermogen van een gemeenschap;
• de bewustwording van het effect van eigen handelen op de leefomgeving;
• kennis en talenten delen.

Meer informatie over de methodiek en de manier waarop Início deze inzette vindt u hier.

Meer informatie
Adviesbureau Início helpt u graag bij het formuleren en installeren van sociale duurzame processen. Download hier onze flyer over sociale duurzaamheid of neem voor meer informatie contact op via info@inicio.nl of 010-2210000


Via onderstaande pagina's kunt u zichzelf meer informatie verschaffen over de vele mogelijkheden omtrent de diensten van Início:
Burgerinitiatief - Detachering gemeente - Veiligheidsplan - Wijkgericht werken - Strategische visie - Stedelijke ontwikkeling - Advies jongerenparticipatie - Advies wijkbeheer - Stedelijke vernieuwing - Actief burgerschap.

 

   Heemraadssingel 111   |   3022 CC Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   Fax: 010 221 00 05   |   Email: info@inicio.nl