Stedelijke ontwikkeling

Al twintig jaar is Início actief op het gebied van stedelijke ontwikkeling en vernieuwing. Wij adviseren, detacheren en voeren plannen uit voor overheden, woningbouwcorporaties en ontwikkelaars. Wij kunnen u binnen een breed spectrum aan onderwerpen van dienst zijn.

Integrale stedelijke ontwikkeling
In de afgelopen twintig jaar is Início uitgegroeid tot een veelzijdig advies- en managementbureau voor integrale stedelijke ontwikkeling. In de diverse projecten voor overheden, woningbouwcorporaties en ontwikkelaars heeft Início bewezen strategische en wetenschappelijke inzichten te kunnen vertalen naar samenhangende en uitvoerbare oplossingen.

De kracht van Início zit in praktijkgerichtheid, openheid en de meerwaarde van elkaar versterkende disciplines: sociale geografie, ruimtelijke ordening en planologie, volkshuisvesting, stedenbouwkunde, landinrichting, omgevingstechnologie en vrijetijdswetenschappen. Wij besteden veel aandacht aan het creëren van draagvlak onder de betrokkenen bij een ontwikkelingsproject, zowel onder de professionals, als bewoners of gebruikers van een gebied.

Naast het adviseren op diverse gebieden kunnen we medewerkers detacheren voor tijdelijke functies of in de rol van projectleider of procesmanager.

Onze ervaring
Geen enkel project op het gebied van stedelijke ontwikkeling is voor Início te groot of te klein. Op deze website kunt u meer lezen over onze expertise en reeds uitgevoerde projecten.

Wij helpen u graag verder met advies, detachering of uitvoering. U kunt contact opnemen via 010-2210000 of info@inicio.nl.


Via onderstaande pagina's kunt u zichzelf meer informatie verschaffen over de vele mogelijkheden omtrent de diensten van Início:
Sociale cohesie - Advies toekomstvisie - Advies burgerparticipatie - Bewonersinitiatieven - Sociale duurzaamheid - Bewonersbudgetten - Kindvriendelijke wijken - Bewonersparticipatie - Wijkaanpak - Wijkvisie.

 

   Heemraadssingel 111   |   3022 CC Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   Fax: 010 221 00 05   |   Email: info@inicio.nl