Stedelijke vernieuwing

Stedelijke vernieuwing in een wijk is een ingrijpende operatie. Advies- en managementbureau Início ondersteunt overheden, woningcorporaties en ontwikkelaars tijdens dit proces. Wij hebben twintig jaar ervaring met herstructurering en stedelijke ontwikkeling.

Wijkvernieuwing
In diverse fasen van het proces van stedelijke vernieuwing heeft Início een toegevoegde waarde. Onze kracht ligt in het feit dat wij de taal van de bewoners en professionals spreken.

Tijdens het planvormingsproces zorgen wij ervoor dat er een door alle partijen of doelgroepen gedragen gebiedsvisie, ontwikkelingsplan of uitvoeringsplan wordt opgesteld. Wij creëren een positieve setting en gebruiken bijzondere methoden om wensen te verzamelen en om te vormen tot een gezamenlijk plan.

Tijdens de uitvoering van een sloop/nieuwbouw- of renovatietraject begeleiden wij de bewoners en gebruikers van een gebied en zijn de schakel naar de professionals. Wij verzorgen bijvoorbeeld voor de opdrachtgever de participatie van de bewoners bij de plannen of uitvoering in het betreffende gebied. Met bijzondere participatiemethoden op straat of bij mensen thuis zorgen wij voor betrokkenheid en krijgen wij de wensen en gevoeligheden boven tafel.

Ook worden wij bij herstructureringen regelmatig gevraagd om als ondersteuner of begeleider van de bewoners op te treden. Het kan dan gaan om individuele zaken als het verzamelen van woonwensen, begeleiden van uitverhuizen of ondersteuning bij praktische zaken tijdens een renovatie. Het kan ook gaan om het opzetten van een sociaal beheer constructie waarbij een groep bewoners zelf actief bijdraagt aan een goed verloop van het proces van stedelijke vernieuwing.

Daarnaast hebben wij meerdere publicaties rond het thema veiligheid bij herstructurering geschreven.

Contact opnemen
Adviesbureau Início ondersteunt u graag gedurende verschillende fasen van stedelijke vernieuwingsprocessen in uw buurt of wijk. Op deze website stellen wij ons graag aan u voor en vindt u voorbeeldprojecten. U kunt ons voor uw plannen bereiken via info@inicio.nl of 010-2210000


Via onderstaande pagina's kunt u zichzelf meer informatie verschaffen over de vele mogelijkheden omtrent de diensten van Início:
Bewonersinitiatieven - Sociale duurzaamheid - Bewonersbudgetten - Kindvriendelijke wijken - Bewonersparticipatie - Wijkaanpak - Wijkvisie - Sociale cohesie - Advies toekomstvisie - Advies burgerparticipatie.

 

   Heemraadssingel 111   |   3022 CC Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   Fax: 010 221 00 05   |   Email: info@inicio.nl