Strategische visie

Adviesbureau Início heeft voor diverse gemeenten strategische visies opgesteld. Een strategische visie schetst een beeld van de gewenste toekomst van een gemeente op lange termijn op onder meer sociaal, cultureel en ruimtelijk gebied. Soms is een ruimtelijke structuurvisie in de strategische visie verwerkt, dan vormt het de basis voor toekomstige deelplannen, zoals bestemmingsplannen.

Identiteit en ambitie
Anders dan bij een structuurvisie richt een strategische visie zich naast het ruimtelijk aspect meer op de huidige en gewenste identiteit van een gemeente. Wat is het nu en wat wil je zijn? De visie geeft de kaders aan waarbinnen strategische keuzes gemaakt kunnen worden.

De aanpak van Início is altijd afgestemd op de wensen en ambities van de opdrachtgever. Daarbij maken wij graag gebruik van creatieve methoden, zoals bijvoorbeeld het inzetten van sneltekenaars om het beeld wat betrokkenen hebben van de identiteit vast te leggen. Samen met u maken wij een visie waarin heldere keuzes staan verwoord, waarin concreet en praktisch staat aangegeven hoe de visie bereikt kan worden en die kan rekenen op draagvlak onder bewoners, ambtenaren en politiek.

Meer informatie
Início is een ervaren en veelzijdig adviesbureau voor stedelijke vernieuwing en beheer. Heeft u interesse in onze aanpak bij het maken van een strategische visie of onze ervaringen in eerdere projecten? Kijk dan eens rond op deze site of neem contact met ons op via info@inicio.nl of 010-2210000.


Via onderstaande pagina's kunt u zichzelf meer informatie verschaffen over de vele mogelijkheden omtrent de diensten van Início:
Wijkvisie - Sociale cohesie - Advies toekomstvisie - Advies burgerparticipatie - Bewonersinitiatieven - Sociale duurzaamheid - Bewonersbudgetten - Kindvriendelijke wijken - Bewonersparticipatie - Wijkaanpak.

 

   Heemraadssingel 111   |   3022 CC Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   Fax: 010 221 00 05   |   Email: info@inicio.nl