Advies toekomstvisie

Início geeft u graag advies over een toekomstvisie voor een wijk of stad. Deze kan verschillende vormen hebben, maar duidelijke uitgangspunten, een overzichtelijk stappenplan en voldoende draagvlak zijn daarbij onmisbaar. Welke vorm wordt gekozen is afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever en van het ambitieniveau.

Scenarioplanning
Início, een bureau voor stedelijke vernieuwing, heeft bij haar adviezen voor het opstellen van toekomstvisies met succes een nieuwe methode toegepast: scenarioplanning. Door verschillende voorstellingen te maken van wat zou kunnen gebeuren in de toekomst, in plaats van het voorspellen van één toekomst, kan de toekomst flexibeler en daarmee slagvaardiger tegemoet getreden worden.

In de aanpak worden samen met partners scenario's opgesteld, waardoor een gezamenlijk referentiekader ontstaat. Het is een methode die juist gebruik maakt van de kracht van allerlei ver uiteenlopende ideeën of meningen. De trends en onzekerheden die van invloed kunnen zijn op een gebied worden in kaart gebracht en gezamenlijk wordt nagedacht hoe je daar op zou kunnen reageren.

Hierdoor zijn bewoners en professionals beter voorbereid op mogelijke toekomstige veranderingen en kan men sneller en adequater reageren op ontwikkelingen.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de aanpak van Início en advies bij het maken van toekomstvisies en scenarioplanning? Op deze website vindt u een overzicht van onze eerdere projecten. Wij zijn ook te bereiken via 010-2210000 of info@inicio.nl.


Via onderstaande pagina's kunt u zichzelf meer informatie verschaffen over de vele mogelijkheden omtrent de diensten van Início:
Advies wijkbeheer - Stedelijke vernieuwing - Actief burgerschap - Burgerinitiatief - Detachering gemeente - Veiligheidsplan - Wijkgericht werken - Strategische visie - Stedelijke ontwikkeling - Advies jongerenparticipatie.

 

   Heemraadssingel 111   |   3022 CC Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   Fax: 010 221 00 05   |   Email: info@inicio.nl