Veiligheidsplan

Houdt u zich bezig met het opstellen van een veiligheidsplan? Al twintig jaar is Início actief op het gebied van stedelijke vernieuwing, beheer en leefkwaliteit. Veiligheid is vaak een belangrijk onderdeel van leefkwaliteit en maakt vrijwel altijd onderdeel uit van onze werkzaamheden in buurten en wijken.

Plannen en uitvoering
Início heeft ervaring met het opstellen van integrale veiligheidsplannen voor gemeenten. Belangrijke speerpunten zijn bijvoorbeeld het verbeteren van handhaving en toezicht in de openbare ruimte, terugdringen van woninginbraken en woonoverlast, terugdringen van jeugdoverlast en persoonsgerichte aanpak. Ook detacheren wij medewerkers als beleidsadviseur veiligheid.

De ervaring heeft ons geleerd dat veiligheid niet alleen te bereiken is met een analyse van misdaadgegevens en het opstellen van een veiligheidsplan. Juist vanuit andere invalshoeken kan concreet gewerkt worden aan het verbeteren van de veiligheid en het terugdringen van onveiligheidsgevoelens in buurt, straat of portiek.

Zo hebben wij onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de inzet van extra toezicht door een corporatie in een aantal buurten en aanbevelingen gedaan ter verbetering.

Ook voeren wij projecten uit om de ervaren overlast van jongeren terug te dringen door ze op een creatieve manier in contact te brengen met bewoners. Dat kan bijvoorbeeld door het opzetten van een vakantiewerkproject waardoor jongeren een zinvolle tijdsbesteding hebben of bijvoorbeeld door jongeren te begeleiden met een eigen jeugdhonk en ze te motiveren deel te nemen aan leefbaarheidsactiviteiten in de buurt.

Meer informatie
Adviesbureau Início helpt u graag bij het schrijven van een veiligheidsplan en het uitvoeren van maatregelen die de veiligheid verbeteren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 010-2210000 of uw e-mail sturen naar info@inicio.nl.


Via onderstaande pagina's kunt u zichzelf meer informatie verschaffen over de vele mogelijkheden omtrent de diensten van Início:
Bewonersparticipatie - Wijkaanpak - Wijkvisie - Sociale cohesie - Advies toekomstvisie - Advies burgerparticipatie - Bewonersinitiatieven - Sociale duurzaamheid - Bewonersbudgetten - Kindvriendelijke wijken.

 

   Heemraadssingel 111   |   3022 CC Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   Fax: 010 221 00 05   |   Email: info@inicio.nl