Advies wijkbeheer

Bent u op zoek naar advies over het verbeteren van wijkbeheer? Goed wijkbeheer is samen met bewoners en wijkpartners werken aan de verbetering van de kwaliteit van de buitenruimte en de sociale samenhang in de wijk. Adviesbureau Início heeft in haar jarenlange ervaring op dit gebied verschillende instrumenten en aanpakken ontwikkeld om dit te bereiken.

Veelzijdig adviesbureau
Início werkt in heel Nederland aan diverse projecten op het gebied van stedelijke vernieuwing en wijkbeheer. Wij stroomlijnen interne en externe processen, geven een impuls aan het wijkgericht werken binnen uw organisatie, geven adviezen over het verbeteren van wijkbeheer, bevorderen de samenwerking tussen wijkpartners en maken concrete plannen, zoals wijkvisies, wijkontwikkelingsplannen en uitvoeringsprogramma's. Daarbij is laagdrempelige bewonersparticipatie overal terug te vinden in onze dagelijkse werkzaamheden.

Onze medewerkers hebben verschillende opleidingsachtergronden, waaronder sociale geografie, planologie, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Ook leveren wij project- en procescoördinatoren op detacheringbasis of werken vanuit ons kantoor in Rotterdam aan de uitvoering van uw plannen.

Meer informatie
Bureau Início geeft u graag advies om het wijkbeheer naar een hoger niveau te tillen. Op onze website vindt u meer informatie over onze werkwijze en producten die wij aanbieden. Bel voor meer informatie 010-2210000 of stuur ons een e-mail: info@inicio.nl.


Via onderstaande pagina's kunt u zichzelf meer informatie verschaffen over de vele mogelijkheden omtrent de diensten van Início:
Advies burgerparticipatie - Bewonersinitiatieven - Sociale duurzaamheid - Bewonersbudgetten - Kindvriendelijke wijken - Bewonersparticipatie - Wijkaanpak - Wijkvisie - Sociale cohesie - Advies toekomstvisie.

 

   Heemraadssingel 111   |   3022 CC Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   Fax: 010 221 00 05   |   Email: info@inicio.nl