Wijkgericht werken

Início, een adviesbureau voor stedelijke vernieuwing, heeft jarenlange ervaring in het wijkgericht werken. Zo worden onze medewerkers regelmatig gedetacheerd als wijkcoördinator of wijkmanager bij grotere en kleinere gemeenten en corporaties.

Ook hebben wij de afgelopen jaren organisatieadviezen gegeven over het opstarten of verder uitbouwen van wijkbeheer en wijkgericht werken, en hebben wij in dit kader evaluaties, trainingen, workshops en coaching verzorgd voor onze opdrachtgevers.

Gezamenlijk en in samenhang
Wijkgericht werken is een gezamenlijke aanpak of werkwijze van een gemeente, maatschappelijke instellingen (zoals corporaties, politie, welzijnswerk) en bewoners van een wijk of gebied om de leefbaarheid te verbeteren.

Om de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving in een gebied te verbeteren, worden verschillende instrumenten in samenhang met elkaar ingezet. Betere communicatie en samenwerking tussen gemeente, instellingen en bewoners zijn vaak belangrijke doelen.

Maatwerk
Door onze ervaringen weten wij dat er geen blauwdruk bestaat voor het wijkgericht werken in een gemeente, het is maatwerk. Adviesbureau Início is enthousiast om dit maatwerk voor u vorm te geven.

U kunt voor meer informatie contact met ons opnemen door te bellen naar 010-2210000 of uw e-mail te sturen naar info@inicio.nl.


Via onderstaande pagina's kunt u zichzelf meer informatie verschaffen over de vele mogelijkheden omtrent de diensten van Início:
Wijkaanpak - Wijkvisie - Sociale cohesie - Advies toekomstvisie - Advies burgerparticipatie - Bewonersinitiatieven - Sociale duurzaamheid - Bewonersbudgetten - Kindvriendelijke wijken - Bewonersparticipatie.

 

   Heemraadssingel 111   |   3022 CC Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   Fax: 010 221 00 05   |   Email: info@inicio.nl