Wijkvisie

Een wijkvisie schetst een beeld van de ontwikkelingsrichting van een wijk voor de komende tien of twintig jaar. Het doel van wijkvisies is een integraal toekomstbeeld te scheppen, zodat gericht en met overeenstemming van alle partijen gewerkt kan worden aan een leefbare en prettige wijk voor de toekomst. Adviesbureau Início heeft ruime ervaring met het maken van wijkvisies voor gemeenten en corporaties.

Aanpak en draagvlak
In een wijkvisie worden alle aspecten die de leefkwaliteit in die wijk bepalen in samenhang behandeld; sociale, fysieke, economische, culturele en organisatorische aspecten. Een inventarisatie van feiten en meningen vormt de basis voor een wijkkarakteristiek.

Vervolgstappen zijn de analyse, het gewenste toekomstbeeld, de doelen en een uitwerking in projecten. Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever wordt de werkwijze bepaald. Een visie is pas goed als naast de inhoudelijke kracht ook draagvlak bestaat bij alle betrokkenen. Daarom gaan bij Início participatie en inhoud gelijk op.

Advies op maat
Início is een ervaren en veelzijdig adviesbureau uit Rotterdam voor stedelijke vernieuwing en beheer. Wij adviseren u graag over de aanpak bij het maken van een wijkvisie die past bij uw ambities en wensen. U kunt op deze website meer lezen over onze werkwijze en projecten. U kunt contact met ons opnemen voor passend advies via info@inicio.nl of 010-2210000.


Via onderstaande pagina's kunt u zichzelf meer informatie verschaffen over de vele mogelijkheden omtrent de diensten van Início:
Stedelijke ontwikkeling - Advies jongerenparticipatie - Advies wijkbeheer - Stedelijke vernieuwing - Actief burgerschap - Burgerinitiatief - Detachering gemeente - Veiligheidsplan - Wijkgericht werken - Strategische visie.

 

   Heemraadssingel 111   |   3022 CC Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   Fax: 010 221 00 05   |   Email: info@inicio.nl