Uitvoering

Vernieuwende jongerenparticipatie, Vlaardingen

Início coachte in opdracht van woningbouwcorporatie Waterweg Wonen in vlaardingen een groep actieve jongeren. Zij zijn verenigd in Stichting Flip. Zij beheren een jeugdhonk, nemen deel aan leefbaarheidsactiviteiten door heel Vlaardingen en organiseren activiteiten voor hun eigen doelgroep.

2007
In 2007 begon het avontuur voor een groep alternatieve jongeren in Vlaardingen met een droom; ze willen ontzettend graag een plek voor zichzelf. In de bestaande voorzieningen voelden ze zich niet thuis en voelden zich vaak niet geaccepteerd door hun omgeving. Na enkele gesprekken met de groep jongeren besloot woningcorporatie Waterweg Wonen het initiatief te nemen om een project op te zetten met deze jongeren als uitgangspunt. Waterweg Wonen heeft hierin een bijzondere rol gekozen, omdat zij als corporatie nadrukkelijk wil investeren in de doelgroep jongeren. Natuurlijk ook vanuit het besef dat de jeugd de toekomst heeft.

De jongeren waren enthousiast en gaven aan graag hun steentje te willen bijdragen aan de totstandkoming van het project. In verschillende bijeenkomsten en een brainstormsessie hebben zij al hun ideeën verteld. Início heeft de resultaten uitgewerkt in een projectplan.

2008
Het projectplan leidde in 2008 tot een inspirerend proces. De jongeren werden uitgedaagd, verleid en gemotiveerd tot het bedenken van en deelnemen aan initiatieven waarin zij hun talenten volledig konden ontdekken en ontplooien. De jongeren van het project Geestdrift zijn verenigd in Stichting Flip. Circa 40 jongeren zijn hiervan lid. Daarnaast kregen zij van Waterweg Wonen een slooppand toegewezen dat de jongeren tot begin 2010 mogen gebruiken als jeugdhonk. Zij gebruiken het als ontmoetingsplek en daarnaast is er een kantoor ingericht van waaruit zij activiteiten organiseren. Zo hebben de jongeren onder andere vier keer een Open Huis gehouden, meegeholpen met verschillende schoonmaakacties, activiteiten met kinderen uitgevoerd en een muziek festival georganiseerd.

2009
In 2009 stonden de jongeren voor het grootste deel op eigen benen. Início had elke maand één coachingsgesprek met de stichting in hun eigen honk. De jongeren werden in steeds grotere mate gevraagd voor verschillende leefbaarheidprojecten. Waterweg Wonen kocht verschillende activiteiten in voor heel 2009 die de jongeren uitvoerden in verschillende wijken door heel Vlaardingen. Ook voor de gemeente, het Het Bureau Welzijnsprojecten en Tante Yo voerden de jongeren tegen betaling werkzaamheden uit. Uit de inkomsten onderhielden zij de stichting en organiseerden activiteiten voor hun eigen doelgroep, zoals bijvoorbeeld een graffiti workshop. Daarnaast adviseerden zij bij de totstandkoming van een nieuw jongeren cultureel podium de Kroepoekfabriek.


Meer informatie? Bel of E-mail Martin.

Het jongerenactiviteitenplan Geestdrift voor 2007
(PDF file)Projectplan Geestdrift 2008
(PDF file)

 

   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter