Uitvoering

Naast het leveren van advies zet Início zich graag in voor de uitvoering van projecten en activiteiten. Daarbij gaat het vaak om veranderingsprocessen, zoals herstructurering in een wijk, gebiedsontwikkeling, groot onderhoud op complexniveau of het invoeren van leefregelafspraken op portiekniveau. Início is bijvoorbeeld projectleider bij de herinrichting van openbare ruimte, doet de sociale begeleiding bij renovatieprocessen, voert woonwensgesprekken bij een aanstaande herstructurering, begeleidt een groep jongeren bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten of organiseert ateliers en workshops met bewoners en professionals bij interactieve planvorming. Communicatie- en participatietrajecten maken vaak een belangrijk onderdeel uit van de uitvoering.

Heldere informatievoorziening is de basis voor een goed participatieproces en interactieve planontwikkeling en creëert duidelijkheid en openheid over ideeën en plannen. Participatie is het tijdens de ontwikkelingsfase betrekken van bewoners en gebruikers bij plannen en beleid. Participatie dient meerdere doelen, zoals draagvlak ontwikkelen voor plannen, betrokken partijen enthousiast maken, betrokkenheid van bewoners en gebruikers vergroten en de kwaliteit van plannen verhogen. Ook is het van belang dat betrokkenen zich met de plannen gaan identificeren. Início heeft tijdens haar jarenlange ervaring verschillende succesfactoren benoemd en instrumenten ontwikkeld.

  • In het menu rechts vindt u concrete voorbeelden van onze werkzaamheden.
   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter