Voorkant instrumentenboek Buurtmobiel Website


Instrumentenboek 2011


Het instrumentenboek is door Início ontwikkeld voor iedereen die belang hecht aan een goede communicatie en participatie bij de ontwikkeling van plannen en beleid. De focus van dit boekje ligt op een initiërende partij (vaak overheid of corporatie) die bewoners en gebruikers wil betrekken bij het ontwikkelen van deze plannen en bij de uitvoering daarvan.

Iedere situatie is uniek. Het is dan ook van belang vooraf na te gaan welke doelen bereikt moeten worden en welke instrumenten daarvoor geschikt zouden zijn. De voorbeelden uit dit instrumenten­boek vormen een leidraad en inspiratiebron om zelf op een verfrissende manier met participatie en communicatie aan de slag te gaan.

Het boekje bevat een korte theoretische uitleg met enige achtergrondinformatie over communicatie en participatie bij planvorming, uitvoering en beheer. Er zijn tientallen instrumenten te bedenken om met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden in gesprek te raken. Sommige instrumenten kunnen ook gebruikt worden om het gesprek tussen professionals te bevorderen.
Voor ons instrumentenboek hebben we 18 instrumenten uitgekozen voor een korte toelichting. Al deze instrumenten zijn afkomstig uit de praktijk. Ze zijn vaak eenvoudig zelf of met enige hulp uit te voeren.

 • 1. Buurtmobiel
 • 2. Aanbelactie
 • 3. Infoposter en flyer
 • 4. Een lokkertje
 • 5. Kinderkennis
 • 6. Tour de wijk
 • 7. Fotofocus
 • 8. Lopend vuurtje
 • 9. Speeddaten
 • 10. Filmen
 • 11. Werkatelier
 • 12. Straatinterviews
 • 13. Scenarioplannen
 • 14. Website
 • 15. Social media & e-participatie
 • 16. Sneltekenaar
 • 17. Bewonersavond
 • 18. Groepsinterviews

Een inkijkexemplaar van ons instrumentenboek treft u hier.
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u een exemplaar van het instrumentenboek ontvangen? Neem dan contact op met Início. Wij sturen u er graag één toe.
 

   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter