Advies

Speelplekkenadvies Hoograven/Tolsteeg, Utrecht
 

In 2006 heeft Início, in opdracht van gemeente Utrecht, een speelplekkenadvies opgesteld voor de wijken Hoograven en Tolsteeg. Hoograven en Tolsteeg bestaan samen uit 4 buurten, Nieuw Hoograven, Oud Hoograven, Rotsoord en de Bokkenbuurt. Gezamenlijk tellen deze buurten ongeveer 50 speelplaatsen. In het speelplekkenadvies komen alle speelplekken in de wijken aan bod.

Over het algemeen is het goed spelen in Hoograven en Tolsteeg. Er zijn bijna overal voldoende speelplekken en de kwaliteit ervan is goed. Voor het speelplekkenadvies heeft Início alle speelplekken eerst uitgebreid geschouwd. De speelplekken zijn in kaart gebracht en onderverdeeld in plekken voor verschillende leeftijdscategorieën. Zo werd duidelijk waar het aanbod goed is en waar minder. Alle speelplekken zijn individueel beoordeeld. Hiernaast is gekeken op wijk- en buurtniveau naar variatie, kwantiteit en kwaliteit.

Dankzij het speelplekkenadvies heeft de gemeente inzicht gekregen in het bestaande speelaanbod in Hoograven en Tolsteeg. Tevens zijn in het speelplekkenadvies een aantal plekken aangewezen waar enige actie nodig is. Voor een aantal van deze plekken heeft Início inmiddels de uitvoering begeleid. Samen met bewoners en een landschapsarchitect is gezocht naar de beste inrichting voor deze plekken, welke vervolgens zijn heringericht.

 

   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter