Advies    

Coaching bij WijkActieProgramma Sociaal (WAPS), Rotterdam


 

De gemeente Rotterdam maakt voor al haar wijken een WijkActieprogramma Sociaal (WAPS). Bij het opstellen van de eerste WAPS in het Oude Noorden heeft Início de deelgemeente Noord gecoacht. Ook heeft Início daarbij de participatie met bewoners en professionals verzorgd.

Om de belangrijkste aandachtspunten in de buurt in beeld te krijgen heeft Início straatgesprekken gevoerd met bewoners. In korte tijd zijn meer dan 100 interviews gehouden en is bruikbare informatie naar voren gekomen. Uit deze informatie heeft de deelgemeente vervolgens 5 thema's gekozen waaraan de komende jaren gewerkt gaat worden. Om doelen, resultaten en projecten te formuleren bij deze thema's heeft Início vervolgens een bijeenkomst met 50 professionals georganiseerd. Aan de hand van overzichtelijke invulbladen is er in groepjes gewerkt aan het definiëren van de probleemanalyses tot het opstellen van haalbare projecten per thema.

Início heeft de deelgemeente gecoacht bij de opzet en werkwijze van de WAPS, het ambitieniveau en de praktische haalbaarheid van het programma en voorstellen gedaan voor de lay-out van het rapport.
   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter