Detachering

Strategie & Beleid, PWS Rotterdam

 

Ter ondersteuning van de afdeling Strategie & Beleid van woningcorporatie PWS, werkte Freek Liebrand mee aan verschillende projecten zoals het participatiebeleid, projectevaluaties en wijkvisies.

Om de participatiestructuur te verbeteren heeft Freek meegewerkt aan het opstellen en uitrollen van de Visie op Participatie. Middels werkgroepen met managers, beleidsmedewerkers en uitvoerders is hier een praktische verdieping aan gegeven. Resultaatproducten hiervan zijn een intern Handboek Participatie en een Handboek voor Bewonerscommissies. Daarnaast werd onder andere gewerkt aan nieuwe vormen van participatie en aan participatie van kopers en huurders in gemengde complexen.

Daarnaast werkte Freek mee aan het ontwikkelen en actualiseren van een aantal wijkvisies, zoals de Wijkvisie Agniesebuurt en de Wijkvisie Provenierswijk. In deze visies schetst PWS de gewenste ontwikkelingsrichting van de wijk en hun complexen. PWS doet dit vanuit een algehele benadering. Er komen dus niet alleen fysieke, maar ook sociale, culturele en economische aspecten aan de orde. De visies worden samen met een brede klankbordgroep van bewoners, professionals en ondernemers uit de wijk ontwikkeld.

   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter