Detachering

Coaching Regisseur Beheer Woonbron 


Voor Woonbron IJsselmonde was Esmeralda van Tuinen in 2009 gedetacheerd als coach/ begeleider van een regisseur beheer. Rondom de wijk Sportdorp starten veel nieuwe ontwikkelingen die van invloed zijn op de toekomst van de wijk: een nieuw stadion, nieuwe voorzieningen, een nieuwe woonwijk, een nieuw ziekenhuis. De regisseur beheer wilde graag hulp bij het ontwikkelen van een toekomstvisie, zodanig dat ze er zelf veel van leert.

Esmeralda begeleidde de regisseur beheer op verschillende manieren. Zij gaf adviezen en feedback op allerlei elementen van het project: de randvoorwaarden, het plan van aanpak, procesbewaking, partijen erbij betrekken. Ook voerde Esmeralda een aantal taken uit, zoals het verbeteren van investeringsvoorstellen en het initiëren van overleggen. Daarnaast besprak Esmeralda in wekelijkse coachingsgesprekken onderwerpen op het persoonlijke vlak.

De inzet van Esmeralda werd vervolgens uitgebreid naar de overige regisseurs beheer van hetzelfde team. In een excursie en een workshop kreeg het team veel inspiratie en concrete tips om leefbaarheidsdoelen op te stellen en uit te werken. 

 

   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter