Advies

Buurtprogramma's Uithoorn
 

Voor alle zeven buurten in de gemeente Uithoorn heeft Início een buurtprogramma opgesteld. In Uithoorn bestaat al een tijdje buurtbeheer, waarbij bewoners van een buurt zelf bepalen welke maatregelen of plannen uitgevoerd moeten worden om de leefbaarheid te vergroten. Deze maatregelen en plannen heeft Início per buurt in een buurtprogramma beschreven. Hierin staat voor een periode van twee jaar vastgesteld wat er op fysiek en sociaal gebied uitgevoerd moet worden.

De aanpak
In 2007 is voor de eerste drie buurten, Thamerdal, de Legmeer en de Kwakel het buurtprogramma opgesteld. Deze drie programma's worden in 2008 en 2009 uitgevoerd. In 2008 is voor de andere vier buurten, Meerwijk, het Oude Dorp, Zijdelwaard en de Europarei het buurtprogramma vastgesteld. Deze programma's worden in 2009 en 2010 uitgevoerd. Elke twee jaar wordt dit traject herhaald.

Om te komen tot een buurtprogramma is het volgende proces doorlopen: Eerst is bestaande informatie verzameld bij de betrokken instanties en via de functionerende bewonersoverleggen. In elk van de buurten is een Groot Bewonersoverleg georganiseerd, waarvoor alle bewoners van de buurt zijn uitgenodigd. Tijdens deze avonden hebben bewoners de gelegenheid gekregen om hun mening te geven over wat er de komende twee jaar in de buurt verbeterd moet worden op het gebied van wonen, buitenruimte, voorzieningen, bewoners en samenleven en verkeer in de buurt. De genoemde problemen/ideeën lopen uiteen van het oplossen van de hondenpoepproblemen en verkeersproblemen tot het organiseren van meer buurtactiviteiten. De uitkomsten van deze avonden zijn door Início geanalyseerd en vormen de basis van de buurtprogramma's. In elk buurtprogramma zijn projectbladen opgenomen met o.a. het aan te pakken probleem, de instantie die verantwoordelijk is voor de aanpak en de planning. De buurtprogramma's zijn openbaar, waardoor bewoners op de hoogte zijn van de plannen en de verantwoordelijke partij hierop kan aanspreken.

Uitvoering maatregelen buurtprogramma
Na het vaststellen van de buurtprogramma's worden de afgesproken maatregelen uitgevoerd. Met het buurtprogramma hebben bewoners iets in handen om de verantwoordelijke partij op het matje te roepen als een maatregel niet wordt uitgevoerd. Er zijn ondertussen al veel maatregelen uit de buurtprogramma’s naar tevredenheid uitgevoerd.

Nieuwe buurtprogramma’s
Inmiddels is voor een aantal buurten al weer gestart met het maken van nieuwe buurtprogramma’s. Eind 2009 worden de  buurtprogramma’s 2010 – 2011 afgerond voor de buurten Thamerdal, De Legmeer en De Kwakel. In het groot bewonersoverleg voor deze buurten zijn ook de maatregelen uit 2008 -  2009 aan de orde gekomen en geëvalueerd.

Neem voor meer informatie contact op met Rolf Oldenkamp, tel. 010-2210091.

   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter