Uitvoering    

Uitvoering speelbeleidsplan


 

Início heeft van 2008 t/m 12 gewerkt aan de uitvoering van het speelbeleidsplan in Uithoorn. Een ambitieus project waarbinnen ongeveer 70 speelplekken zijn aangelegd in een periode van 3,5 jaar.  In het speelbeleidsplan is de gemeente Uithoorn verdeeld in 46 speelzones. Binnen vrijwel iedere speelzone zijn 2 mooie speelplekken aangelegd. Ieder speelplekontwerp werd vooraf gegaan door een participatietraject waardoor de speelplekken goed aansluiten bij de specifieke wensen van de buurt.

Bewoners maken Programma van Eisen
Om de wensen van bewoners goed in beeld te krijgen is een uitgebreid participatietraject opgezet. Door middel van een enquête worden de wensen van de bewoners en kinderen in beeld gebracht. Deze wensen en ideeën worden samengevat in een programma van eisen. De PVE’s vormen de input voor het maken van voorlopige ontwerpen voor de speelplekken. Hiervoor worden drie leveranciers per zone gevraagd.
Met de speelbeleidsplan karavaan worden vervolgens alle speelzones bezocht om de voorlopige ontwerpen te bespreken. Een sneltekenaar visualiseert de wensen van de kinderen en alle aanwezige bewoners worden geïnterviewd.  

Kinderen kiezen favoriete ontwerp
Alle reacties op de voorlopige ontwerpen worden teruggekoppeld aan de leveranciers. De leveranciers verwerken deze in hun definitieve ontwerpen. De definitieve worden door de leveranciers verwerkt in mooie presentatietekeningen. Als de presentatietekeningen gereed zijn, worden deze op de website van de gemeente Uithoorn geplaatst. De kinderen kunnen op de website hun stem uitbrengen op hun favoriete ontwerp. Het ontwerp met de meeste stemmen wordt uitgevoerd.

Inmiddels zijn alle formele speelplekken binnen het speelbeleidsplan aangelegd.  

 

   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter