Uitvoering    

Bewonersparticipatie groot onderhoud Stieltjesstraat

In 2008 verzorgde Início, in opdracht van Vestia, de bewonersparticipatie bij een groot onderhoudsproject in de Stieltjesstraat in Den Haag Zuid-Oost. In 256 woningen, verdeeld over vier flats, stonden diverse onderhoud werkzaamheden gepland. Alle woningen moesten worden voorzien van een nieuwe badkamer en dubbel glas en alle geisers moesten vervangen door hoogrendement boilers. Daarnaast moesten diverse energetische maatregelen aan de buitenkant worden genomen.

In oktober 2008 startten Início met het opstellen van de eerste nieuwsbrief. Hierop volgden direct een tweetal bewonersbijeenkomsten in nabijgelegen theater. De inloopmomenten werden goed bezocht en de werkzaamheden enthousiast ontvangen. Vooral het feit dat bewoners zelf tegels mochten uitkiezen voor hun nieuwe badkamer zorgde voor een prettige, ongedwongen sfeer.
Voor een aantal geplande werkzaamheden was de instemming van 70% van de bewoners noodzakelijk. Om dit te bereiken organiseerden wij nog twee inloopbijeenkomsten en een kerstactie in een van de vier portieken. Onder het genot van een oliebol en een glaasje glühwein werden de werkzaamheden nog eens uit de doeken gedaan.
Bewoners die na deze bijeenkomsten nog niet waren bereikt hebben we door middel van huisbezoeken proberen te bereiken.

Meer dan 70% van de bewoners stemden in met de geplande werkzaamheden. De meeste bewoners waren gelukkig dat er na al die jaren eindelijk wat aan de woningen ging gebeuren. Wel zagen ze op tegen de overlast die de werkzaamheden gaan geven.

Er werd een klankbordgroep opgericht met bewoners die graag wilden meepraten en -denken over de uitvoering. Op deze manier kreegt Vestia goede informatie over de gang van zaken tijdens de uitvoering en konnen zij snel en doelgericht inspringen mochten er onverwachts problemen ontstaan.

Vestia is inmiddels gestart met de werkzaamheden. Volgens planning dienen alle werkzaamheden eind 2009 te zijn afgerond.
 

 

   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter