Advies

Strategische visie Blaricum


 

In 2009 heeft Início een strategische visie voor de gemeente Blaricum opgesteld. In de visie is een beeld geschetst van Blaricum in 2030: hoe ziet de gemeente er dan uit op onder andere sociaal, cultureel en ruimtelijk gebied. De strategische visie, waarin ook een ruimtelijke structuurvisie is verwerkt, is de basis voor toekomstige (deel)plannen, zoals bestemmingsplannen.

De aanpak
Blaricum wilde weten wat voor dorp het is en wil zijn in de toekomst: welke rol speelt het dorp voor de regio, welk voorzieningenniveau hoort daarbij? Om de huidige identiteit vast te stellen heeft Início gebruik gemaakt van sneltekenaars om het beeld wat betrokkenen hebben van het dorp vast te leggen. Verder zijn er groepsinterviews gehouden met ambtenaren, politici, ondernemers en andere mensen die actief zijn binnen de gemeente. Ook zijn straatinterviews gehouden met bewoners. Uit de inventarisatie is de identiteit van Blaricum en haar kernwaarden naar voren gekomen: groen, vrijheid, rust en authentiek.

Om de gewenste waarden in de toekomst te kunnen bepalen heeft Início scenarioplanning toegepast. Tijdens bijeenkomsten met een stuurgroep, een projectgroep en een klankbordgroep waren beschrijvingen van twee extreme scenario’s voor Blaricum input voor discussie over het gewenste toekomstbeeld.  Vervolgens heeft Início de visie met bijbehorende doelstellingen (missie) verwoord en verbeeld.

Deze conceptvisie is vervolgens teruggekoppeld aan bewoners in een tweetal bewonersbijeenkomsten. De reacties van bewoners werden gebruikt als input voor het laatste onderdeel: het uitvoeringsprogramma 2015. Aan de hand van een dertigtal maatregelbladen is overzichtelijk weergegeven welke projecten en maatregelen de gemeente de eerstkomende jaren gaat uitvoeren om de visie te kunnen bereiken.

De resultaten
In de visie staan heldere keuzes die passen bij wat Blaricum in de toekomst wil zijn. Er is praktisch aangegeven hoe de visie bereikt kan worden. De strategische visie is vastgesteld en wordt gedragen door bewoners, ambtenaren en politiek.

 

 

   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter