Advies

Integrale WijkActieProgramma’s Oude Noorden en Agniesebuurt 2009-2010 (iWAP), Rotterdam 

Início heeft voor deelgemeente Noord integrale wijkactieprogramma’s gemaakt voor de krachtwijken het Oude Noorden en de Agniesebuurt.
Een iWAP is een uitvoeringsprogramma op wijkniveau. Hierbij wordt gefocust op de grootste uitdagingen en kansen in de wijk. De nadruk ligt op de uitvoeringen, de acties. Een iWAP wordt door de deelgemeente gebruikt als instrument bij het gebiedsgericht werken.

Het Oude Noorden en de Agniesebuurt zijn beide wijken waar verschillende partijen hard hun best doen om de wijken vooruit te helpen. Op verschillende gebieden zijn de wijken zwak; zo hebben veel bewoners een laag inkomen, taalachterstanden, of een slechte gezondheid en is er sprake van jeugdoverlast en –criminaliteit. Daarnaast is de buitenruimte stenig en is de kans op leegstaande winkelpanden groot. Er is genoeg om aan te werken, maar waar ligt de focus?

De iWAP’s brengen in beeld wat de prioriteiten zijn en in welke subgebieden hier integraal aan gewerkt moet worden. Início heeft de wijken geanalyseerd op de vier pijlers: sociaal, veilig, fysiek en economie. Hierbij is gebruik gemaakt van bestaande documenten en actieprogramma’s. Vervolgens zijn twee bijeenkomsten gehouden voor de partners uit de wijken. Samen is gediscussieerd over de speerpunten voor de wijken en wat er extra nodig is voor de wijken naast alle bestaande projecten. Wat kan beter? Welke acties worden gemist? Waar is afstemming mogelijk?

De wijkprogramma’s bieden overzicht en focus. Op basis van de wijkactieprogramma’s zijn afspraken gemaakt met de gemeentelijke diensten en wijkpartners over hun inzet in de wijk.

 

   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter