Detachering

Rotterdam Kindvriendelijk in de wijk Feijenoord, Rotterdam

 

Rotterdam heeft de ambitie om de stad kindvriendelijker te maken. Het doel is dat ouders graag met kun kinderen in Rotterdam wonen en blijven wonen. Door het college zijn elf wijken geselecteerd die in 2010 aantoonbaar kindvriendelijker moeten zijn. Binnen deelgemeente Feijenoord is de wijk Feijenoord geselecteerd. Início is gevraagd voor de inzet van een projectleider, om de voorbereiding en uitvoering van een aantal projecten te coördineren.

Initiatief
Uit een aantal bijeenkomsten met wijkinstellingen en bewoners zijn belangrijke aandachtspunten en kansen geïnventariseerd. Voor de wijk Feijenoord bleken vooral de volgende aandachtspunten van belang:

  • de inrichting en benutting van de buitenruimte kan beter;
  • het verkeer is niet overal veilig, op doorgaande straten wordt vaak hard gereden;
  • de wijk kent weinig uitdagende en spannende plekken voor kinderen;
  • de omgangsvormen tussen bewoners kan beter.

Voorbereidend onderzoek
In samenwerking met wijkinstellingen (zoals scholen, welzijnswerk, etc.), gemeentelijke diensten (gemeentewerken, dS+V, etc.), bewoners en kinderen zijn een vijftal projecten helder gedefinieerd.

Kinderparticipatie
Kinderen spelen tijdens het gehele proces een belangrijke rol en worden veelvuldig bij de projecten betrokken. Om te weten wat kinderen belangrijk vinden (bijvoorbeeld over speelplekken of het verkeer), zijn er kinderschouwen gehouden. Voor de inrichting van speelzones hebben kinderen zelf hun speeltoestellen gekozen. Daarnaast is er een heus kinderpersbureau in Feijenoord actief. Onder deskundige begeleiding filmen of fotograferen kinderen van het kinderpersbureau activiteiten in de wijk. 

Uitvoering
In 2009 is hard gewerkt aan de uitvoering van projecten en is er veel bereikt. Een kleine greep uit de projecten:

  • Het centrale plein Persoonsdam heeft een flinke opknapbeurt gekregen, met onder meer nieuwe speelvoorzieningen en meer groen.
  • Een groot transformatorhuis is door kinderen (onder begeleiding van een kunstenaar) omgetoverd tot een wisselende buitenexpositie, met momenteel 20 door kinderen gemaakte schilderijen.
  • Er is een tijdelijk ecologisch kinderpark ingericht op een braakliggend terrein. Het terrein is inmiddels opgesierd met bloemveldjes, picknicktafels en een kleurig huisje. Kinderen kunnen hier spelen of de parkmanager meehelpen met het wieden van onkruid en het planten van bloemen.
  • Een kinderraad (gevormd vanuit de basisscholen) trekt de wijk in om bestuurders, werkers, bewoners en andere kinderen uit de wijk te interviewen. Ze willen weten hoe mensen met elkaar en de omgeving omgaan en wat hieraan verbeterd kan worden. Daarnaast bezoeken ze diverse activiteiten in de wijk, die zijn opgezet om aandacht te geven aan omgangsvormen.

 

 

   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter