Uitvoering    

Ondersteuning bewonerscommissie Vlaardingen Centrum


 

Woningcorporatie Waterweg Wonen hecht veel waarde aan participatie. Daarom is Início gevraagd om te inventariseren hoeveel animo er is om zich actief in te zetten voor de buurt. De bewoners die aangaven een bewonerscommissie te willen oprichten, worden daarbij door ons ondersteund.

Middels vuurkorfbijeenkomsten zijn bewoners in het centrum van Vlaardingen hun huis uit gelokt voor een korte vragenlijst over de buurt. In de Patrimoniumdwarsstraat en omgeving waren een aantal bewoners geïnteresseerd in het oprichten van een bewonerscommissie.

Freek Liebrand helpt de bewoners bij alle praktische zaken die komen kijken bij het oprichten van een commissie. Waar heeft een commissie recht op? Hoe richt je een vereniging op? Wat zijn hier de voordelen van? Hoe betrek je de andere bewoners bij de bewonerscommissie? Dit zijn vragen waarbij de bewoners geholpen worden, zodat het oprichten van de commissie ze een beetje gemakkelijker wordt gemaakt.

Al snel bleek dat de betreffende buurt in de toekomst gesloopt zal gaan worden. Dit bracht een directe noodzaak voor een sterke bewonerscommissie met zich mee. De bewoners zullen zich de komende jaren in gaan zetten voor de veiligheid en leefbaarheid van hun buurt.

 

   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter