Uitvoering    

DVD vernieuwende bewonersparticipatieInício heeft in opdracht van Vestia Rotterdam Noord een aantrekkelijke dvd gemaakt met vernieuwende methoden van bewonersparticipatie. De video laat vijf verschillende methoden zien, die zijn toegepast in vijf wijken. Ook worden de voordelen van de methoden besproken en daarbij tips gegeven.

Iedere wijk een andere aanpak
Vestia Rotterdam Noord had geen actief Huurdersplatform waardoor er geen klankbordgroep was om met huurders van gedachten te wisselen over het beleid van de woningcorporatie. Início heeft in vijf wijken themabijeenkomsten georganiseerd om met huurders te overleggen over complexoverstijgende zaken. In iedere wijk koos Início een andere aanpak, aansluitend op het thema en interesses van bewoners.

Inspiratie
De participatiemomenten waren heel laagdrempelig, waardoor Vestia veel bewoners heeft gesproken. Het heeft Vestia nieuwe inspiratie geleverd voor bewonersparticiatie. Início heeft Vestia een aanntal strategische adviezen gegeven voor de toekomst. Vestia wil dit soort participatiemomenten ook in de toekomst continueren.

Meer informatie?
Wilt u de dvd bestellen? Of meer informatie? Neem dan contact met ons op op telefoonnummer 010 221 00 00.

 

   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter