Uitvoering    

Week Nederland Schoon en Landelijke opschoondag, Gemeente Dordrecht


 

De gemeente Dordrecht heeft dit jaar voor het eerst deelgenomen aan de week Nederland Schoon en de bijbehorende Landelijke Opschoondag. Voor de organisatie heeft de gemeente Dordrecht Início gevraagd een bijdrage te leveren.

De gemeente Dordrecht is erg actief op het gebied van schoon, heel en veilig. Binnen de verschillende wijken vinden veel activiteiten plaats ter verbetering van deze thema’s. In de Week Nederland Schoon is al dit harde werken nog eens goed benadrukt.

Omdat er binnen de verschillende wijken al zoveel gebeurt, is Início gevraagd om de week te vullen met, zoveel mogelijk, bestaande activiteiten. We zijn gestart met een inventarisatie van deze activiteiten binnen de 11 Dordtse wijken. Daarna heeft Início deze activiteiten ingepland in de Week Nederland Schoon. Veel activiteiten konden wat vervroegd of verlaat worden, zodat ze mooi binnen de week zouden plaatsvinden. In de wijken waar dit niet lukte, zijn de mensen in de wijk hard aan de slag gegaan om toch een programma te kunnen leveren. En met succes!

De Week Nederland Schoon was succesvol. In alle wijken waren activiteiten gericht op schoon, heel en veilig. Via verschillende communicatienetwerken is de Week Nederland Schoon breed onder de aandacht gebracht.

De Week Nederland Schoon is afgesloten met de Landelijke opschoondag. Op wijkniveau werd er voldoende georganiseerd, maar op stedelijk niveau was er echter nog niets. De gemeente Dordrecht heeft Início gevraagd om naast het opstellen van het programma binnen de wijken ook een stedelijke actie te organiseren.

In het centrum van Dordrecht, direct naast de markt, heeft Início een schoonmaakmarkt georganiseerd. Op deze markt waren alle partijen die Dordrecht schoon, heel en veilig houden aanwezig. De markt begon met een optocht. Vanaf het stadskantoor begon een bonte stoet schoonmakers, veegwagens, poepzuigers, kauwgumbusters en groenwagens hun tocht richting de markt. De stoet werd geleid door de stadsomroepster van Dordrecht. Zij vroeg met luide stem aandacht voor de mensen die de stad dagelijks schoon, heel en veilig houden.
Op de markt stonden verschillende marktkramen waar bewoners informatie konden krijgen over onder andere afvalinzameling, politiekeurmerk veilig wonen, het hondenpoepbeleid, milieueducatie, buurtvaders en het groenonderhoud. Ook waren er verschillende activiteiten waar bezoekers aan konden deelnemen.

Door de goede inzet van alle partijen is de Week Nederland Schoon en de Landelijke Opschoondag erg geslaagd.


 

 

   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter