Advies

Scenarioplanning het Reeland, Dordecht


 

De gemeente Dordrecht werkt al jaren gestructureerd aan het gebiedsgericht werken. Zij doet dit met behulp van wijkschetsen, wijkvisies en jaarplannen. Deze plannen hebben in het verleden hun waarde bewezen. Er is echter behoefte aan een nieuw planinstrument, omdat met name de wijkvisies te rigide zijn. Toekomst voorspellen blijkt keer op keer moeilijk of onmogelijk omdat de werkelijkheid weerbarstig is. Início heeft samen met de gemeente Dordrecht en Wouter Geense Design studio het scenariodenken vormgegeven in een goed werkbare en gebiedsgerichte methodiek.

Scenarioplannen is een nieuwe strategie waarmee de toekomst slagvaardig tegemoet getreden kan worden. In plaats van het schrijven van één wijkvisie, worden bij het scenarioplannen verschillende voorstellingen gemaakt van wat zou kunnen gebeuren in de toekomst. Hiermee ontstaat er een verandering van denken: van het voorspellen van één toekomst naar het voorstellen van meerdere scenario’s. 

Doel
In het gebiedsgericht werken richt men zich vaak op acute problemen of de dagelijkse werkelijkheid. Echt veel verder vooruit kijken is moeilijk. Terwijl de meeste samenwerkingspartners wel constateren dat veranderingen in de wijken snel gaan. Deze veranderingen zijn het gevolg van allerlei trends op wijkniveau, maar vaak ook van ontwikkelingen van buitenaf die hun invloed hebben op de wijk. Soms is er niet een snelle oplossing voor een probleem te bedenken of een gewenste ontwikkeling te sturen, maar is het noodzakelijk een strategische beslissing op een ander niveau te nemen. Het kan zeer nuttig zijn om met elkaar wat verder vooruit te denken. Door toepassing van scenarioplanning kunnen we, zonder de toekomst te kennen, tot besluitvorming komen die niet onderhevig is aan de nadelen van de traditionele werkwijze. Een traditionele werkwijze die zich afsluit van de toekomst of alle kaarten op één toekomst zet. Hierdoor kunnen we beter omgaan met de huidige weerbarstige en tegelijkertijd dynamische samenleving.

Nieuwsgierig geworden naar deze nieuwe en bijzondere methodiek? Lees hier verder.

Voor meer informatie over scenarioplanning kunt u contact opnemen met Johan Vellinga (Tel.: 010 221 00 88) 

 

   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter