Advies

Naar een verbindende en inspirerende participatie, onderzoek Corpovenista


 

Corpovenista heeft het thema participatie aangewezen als één van de actuele onderwerpen om in Corpovenista verband verder uit te werken. Vooral het spanningsveld tussen formele invloed en informele betrokkenheid vinden de aangesloten partijen daarbij interessant. Corpovenista heeft Início gevraagd de aanpak, ervaringen en beleidsontwikkelingen ten aanzien van participatie te inventariseren. Het resultaat is een bondige rapportage met een gemeenschappelijk beeld van de huidige praktijk.

Voor het onderzoek heeft Início in een maand tijd 28 interviews gehouden bij 14 corporaties. Bij elke corporatie is één medewerker gesproken op niveau van management & beleid en één persoon op niveau van praktijk & uitvoering. Daarnaast zijn 7 kennisinstituten en netwerkorganisaties telefonisch geïnterviewd voor een aanvullende beschouwing op het onderwerp.

Uit het onderzoek is gebleken dat over het algemeen gesteld de toekomstwaarde van de formele structuur beperkt wordt geacht. Daarom ondernemen de corporaties verschillende strategieën om hier een impuls aan te geven. Deels door het vinden van nieuwe manieren, maar vaak ook door tegelijkertijd aandacht te hebben voor de kwaliteit of positionering van de formele structuur ten opzichte van nieuwe vormen. Er zijn een aantal interessante ideeën verzameld die kunnen bijdragen aan een verbindende en inspirerende participatie in de toekomst.  

Bewonersparticipatie: vastgeroest of lenig?
(PDF file)

 

 

   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter