Detachering

Verbetering winkelcentrum Beverwaard, Rotterdam

 

Início is sinds twee jaar bezig met de verbeteringen in winkelcentrum Beverwaard. Ina Wernsen heeft als procesmanager de opdracht gekregen om te werken aan een verbeterde veiligheid en economie. Dit winkelcentrum ligt midden in de wijk, maar heeft veel concurrentie van winkelcentra uit de omgeving. Ook heersten er vroeger veel onveiligheidsgevoelens. Feitelijk is er weinig echt mis met dit winkelcentrum.

Als eerste werd met de partijen gezamenlijk in 2008 een uitvoeringsplan opgesteld. Wensbeelden over hoe het winkelcentrum er over ruim 2 jaar uit zou moeten zien, werden geschetst. Die wensbeelden zijn uitgesplitst in vier doelstellingen. Om die wensen en doelstellingen te realiseren zijn diverse projecten bedacht en uitgevoerd. De procesmanager stroomlijnt het proces en zorgt ervoor dat de juiste partijen betrokken worden. Politie, gemeente, deelgemeente en ondernemers werken nauw samen. De wijkpartijen, eigenaar van de panden en woningcorporaties doen ook mee, weliswaar wat meer op de achtergrond. De ondernemersvereniging kon in 2008 en 2009 gebruik maken van een aantal gemeentelijke subsidies waardoor zij ook daadwerkelijk zichtbare verbeteringen uit kon voeren.

Inmiddels, in 2010, zijn er resultaten geboekt. Door de zeer actieve inzet van een aantal personen is er al veel veranderd. Een koopstromenonderzoek, uitgevoerd in 2009, liet zien dat er weer meer wijkbewoners hun boodschappen doen in hun eigen winkelcentrum. Ook een onderzoek onder de ondernemers naar hun mening, over Veilig Ondernemen en hun veiligheidsgevoel, laat een positief beeld zien. Concreet zijn onder andere de volgende maatregelen uitgevoerd: Mascotteprogramma Bram Bever, burenbelsysteem in de winkels, veiligheidscamera’s, alle activiteiten in de wijk op het centrale plein, website van het winkelcentrum, gezamenlijke kortingsacties voor de klanten, camerabewaking, nette en aantrekkelijke bestickering, terrasjes in het gebied, komst pinautomaat, overal dezelfde sfeermuziek uit de speakers, verlichting langs alle gevels, advertorials in de kranten, gezamenlijke trainingen, gezamenlijk Halloween. Een hele reeks van maatregelen die allemaal een deel bijdragen aan de doelen die gesteld zijn.

Maar we zijn er nog lang niet. De wens is om een versmarktje in een tijdelijk verhuurd pand te creëren. Zo kan de wens van de bewoners om meer verszaken zoals een visboer of een bakker vervuld worden. De samenwerking rondom veiligheid blijft, want net als overal in Nederland is de detailhandel kwetsbaar voor overvallers. Ook aandacht voor de organisatie van de ondernemersvereniging blijft belangrijk. Straks is alle extra hulp van professionals weg. Dan zullen de ondernemers, met een beheerplan in de hand, het zelf weer moeten doen. We gaan door met een charme offensief richting de klanten. We laten zie hoe het werkelijk is in het winkelcentrum en wat je er allemaal kunt kopen, door middel van informatie, maar ook door het organiseren of ondersteunen van leuke activiteiten.

Wij vragen ons regelmatig af wat de succesfactoren zijn in de aanpak van zo’n winkelcentrum. Wordt hier iets heel anders gedaan dan elders in de stad of in het land?
Nee, wellicht niet, maar er zijn wel veel faciliterende maatregelen geweest. Een samenwerkingsconvenant, geld, inzet van externe professionals, steeds weer praten met ondernemers en steeds weer trainingen organiseren. Het is vooral een kwestie van elkaar als partners bij de les houden. En je hebt een klein clubje van enthousiaste trekkers nodig die, ook al is het soms tegen de stroom in, doorgaan met het juiste doel voor ogen. 

Neem voor meer informatie contact op met Ina Wernsen (010-2210094)

 

   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter