Advies

Cadeau aan de stad: sociale duurzaamheid op complexniveau


 

Ter ere van het 20 jarig jubileum gaf Início in samenwerking met bureau Rizoom een cadeau aan haar eerste opdrachtgever: woningcorporatie Com•wonen. Het cadeau is een advies met tips hoe je kunt werken aan sociale duurzaamheid op complexniveau. Als testcase werd een wooncomplex in de wijk Bospolder/Tussendijken in Rotterdam geanalyseerd, ontworpen door de beroemde architect professor Oud. Rizoom vulde dit advies aan met tips hoe het complex ook fysiek duurzaam gemaakt kan worden. Het cadeau werd overhandigd tijdens een feestelijke bijeenkomst op het binnenterrein van het bijzondere wooncomplex.

Sociale duurzaamheid
Início heeft onderzocht wat het begrip sociale duurzaamheid inhoudt. We definiëren sociale duurzaamheid als volgt: een sociaal duurzame aanpak is een continu proces waaraan iedereen deel kan nemen met als doel het versterken van relaties tussen mensen. Corporaties en gemeenten moeten zich vooral richten op wat ze investeren en hoe ze dat doen: flexibel, continu en dynamisch. Ze moeten zich richten op processen die zichzelf in stand houden, zodat duurzame relaties op de langere termijn ontstaan en de energie die ze erin steken niet verloren gaat. In zeven tips voor sociale duurzaamheid geven we praktische adviezen hoe je moet werken aan verbondenheid, solidariteit en verantwoordelijkheid voor de leefomgeving bij bewoners.

Geslaagde en feestelijke bewonersbijeenkomst
Als afsluiting van het cadeau organiseerde Início samen met Rizoom een feest op het binnenterrein van het wooncomplex. Tijdens deze bijeenkomst konden bewoners deelnemen aan verschillende programmaonderdelen. Deze vormden de eerste stap om te werken aan de sociale duurzaamheid van het complex. De programmaonderdelen richtten zich op het achterhalen van een gedeelde identiteit van het wooncomplex, het bevorderen van solidariteit en het faciliteren van interactie tussen bewoners.
Er waren ongeveer dertig kinderen en vijftien volwassenen op het feest aanwezig, naast een aantal mensen van Com•wonen, Início, Rizoom, Delphi opbouwwerk, Bibliotheek Delfshaven en Basisschool De Driehoek. Allereerst formuleerde we samen met bewoners de gedeelde identiteit van het complex te formuleren. Er werd een film vertoond met bewonersinterviews die een week eerder in het woonblok zijn opgenomen. Bewoners vertelden over hoe zij het vinden om daar te wonen en wat hen bindt aan het wooncomplex. Na het vertonen van de film ging Início in gesprek met de aanwezige bewoners op het feest om de gedeelde identiteit te achterhalen. Met de uitkomsten kan Com•wonen aan de slag om deze identiteit te versterken.
Het tweede programmaonderdeel was ‘matchmaking’. Tijdens een speeddate gaven bewoners aan elkaar aan welke hulp zij zelf kunnen bieden en waarnaar ze op zoek zijn. Er zijn vier matches op papier vastgelegd. Voorbeelden zijn een vrouw die een ander helpt met vertolken bij bezoeken aan de dokter en een tweetal dat lekkere recepten uit gaat wisselen en elkaars kinderen naar school brengt in geval van ziekte.
Tijdens het laatste onderdeel maakten bewoners samen een programma van eisen voor de herinrichting van het binnenterrein. Bewoners gaven aan dat zij het binnenterrein graag weer in gebruik willen nemen om elkaar te ontmoeten. Kinderen en volwassenen maakten gezamenlijk een moodboard voor de toekomst van het binnenterrein in de vorm van een kijkdoos.

Het cadeau
Tot slot is het cadeau overhandigd: het advies aan Com•wonen hoe het wooncomplex (sociaal) duurzaam gemaakt kan worden. Dit is in de vorm gegoten van een krantenartikel. De aanwezigen vonden het een geslaagde middag en hebben een aantal afspraken met elkaar in het vooruitzicht. 

Zeven tips voor sociale duurzaamheid 

  1. Investeer in relaties tussen mensen; de gemeenschap. Iedereen bepaalt zelf in welke mate hij/zij participeert.
  2. Zie werken aan sociale duurzaamheid als een proces en niet als project. Investeer niet in eenmalige resultaten, maar in continuïteit.
  3. Installeer processen gericht op interactie, het versterken van een gedeelde identiteit, het versterken van zelforganiserend vermogen, bewustwording van het effect van eigen handelen op de leefomgeving  en kennis en talent delen.
  4. Ga uit van de wensen en behoeften van de gemeenschap en andere belanghebbenden. Creëer dwarsverbanden en samenwerking door het wegnemen van belemmeringen en het mogelijk maken van uitwisseling.
  5. Structureer, faciliteer, stimuleer, motiveer, enthousiasmeer en jaag de gemeenschap aan. Laat bewoners en andere belanghebbenden zoveel mogelijk zelf doen.
  6. Zorg voor een laagdrempelig proces met open karakter waaraan iedereen deel kan nemen, ook gedurende het proces.
  7. Zorg ervoor dat de beoogde resultaten zichzelf in stand houden en mee kunnen groeien met veranderende behoeften in de gemeenschap. 
Oud Blok Nieuw Blok, maatregelen voor fysieke en sociale duurzaamheid
(PDF file)

 

 

   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter