Uitvoering   

Veilig in ons Westland
 

De gemeente Westland heeft besloten om samen met professionals en inwoners te werken aan een nieuw Integraal Veiligheid- en Handhavingsbeleid onder de naam ‘Veilig in ons Westland’. Hiervoor is nadrukkelijk contact gezocht met de inwoners van Westland. Vanwege de hoge prioriteit en weinig tijd heeft de gemeente Westland Início benaderd met de vraag of dat mogelijk is. Início heeft samen met de gemeente in een goede samenwerking eerst een startconferentie en vervolgens de ‘Week van de veiligheid’ georganiseerd waarin honderden gesprekken zijn gevoerd met inwoners over veiligheid, hoe deze kan verbeteren en wat mensen daar zelf aan kunnen doen.

De gemeente, alle bij veiligheid betrokken instellingen én de inwoners van Westland zijn samen verantwoordelijk voor een prettige en veilige leefomgeving. Início organiseerde daarom samen met de gemeente een conferentie met bestuurders, raadsleden en medewerkers van deze instellingen. In navolging hierop zijn we op 21 locaties in alle 11 kernen in gesprek gegaan met inwoners over een veilige leefomgeving. Naast deze kernbezoeken kon men ook via internet de enquête invullen. Dit om een zo breed mogelijke doelgroep te bereiken. De enquête ging over jeugd & overlast, veilig wonen & leefomgeving en samenleven in de buurt. Het belangrijkste onderwerp was welke rol de bewoner daar zelf zin heeft en en hoe de gemeente of politie daarin kan ondersteunen. 

Link WOS - Veilig in ons Westland

De Week van de veiligheid was een groot succes. Niet alleen omdat meer dan 800 bewoners zijn gesproken, maar ook omdat ambtenaren, raadsleden, wijkagenten en welzijnswerkers een week lang samen een overweldigende inzet hebben getoond. Dit heeft de betrokkenheid met elkaar ongetwijfeld versterkt, waardoor zij elkaar in de toekomst nog makkelijker weten te vinden.

De uitkomsten van de conferentie en de Week van de veiligheid worden verwerkt in het veiligheidsbeleid voor de komende jaren. Begin 2011 wordt in een grote bijeenkomst teruggekoppeld wat de resultaten van de participatieweek zijn en hoe dat vorm krijgt in beleid. Het hele proces is in slechts enkele maanden tijd doorlopen. Início verzorgde in dit traject de strategische aanpak en de praktische organisatie van de conferentie en kernbezoeken, als ook de analyse en rapportage van de (enquête)resultaten.

Meer weten over veiligheid?
Início verzorgde naast dit project ook een onderzoek naar 'Veiligheid tijdens herstructurering' voor de gemeente Rotterdam, een evaluatie van 'Toezicht in de avond' voor Com·Wonen, een procesmanager 'Verbetering winkelcentrum Beverwaard' in Rotterdam en een beleidsadviseur integrale veiligheid voor gemeente Schiedam. Onze beleidsadviseur was verantwoordelijk voor het opstellen van het stedelijk beleidsplan Veiligheid 2008-2011, samen met bewoners en ketenpartners.

 

   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter