Uitvoering    

Leefbaarheidsinitiatieven Oosterparkbuurt, Amsterdam

Brainstorm leefbaarheid

Brainstorm leefbaarheid

Brainstorm leefbaarheid

 

Woningcorporatie Ymere werkt hard aan de renovatie van haar bezit in de Oosterparkbuurt in Amsterdam. Over een aantal jaar is dit volledig afgerond. Hét tijdstip om samen met bewoners en betrokken organisaties uit de buurt een brainstormsessie te houden over de toekomst van de Oosterparkbuurt op het gebied van leefbaarheid. Hoe ziet die eruit? Wat moet er gebeuren? Welke rol spelen bewoners hierin en welke welke rol vinden zij dat Ymere moet spelen? Início organiseerde en begeleidde de brainstormsessie.

Voorafgaand aan de brainstormsessie ging Início de buurt in met een filmcamera om zo veel mogelijk bewoners te interviewen. Aan hun werden vragen gesteld over de uitstraling, de sfeer, de veiligheid en welke veranderingen de Oosterparkbuurt doormaakte. Daarnaast werden de wensen en behoeften gepeild op sociaal gebied. Welke activiteiten en initiatieven passen bij de buurt? Als laatste werd hen gevraagd wat zij verwachten van Ymere op het gebied van leefbaarheid en wat zij zelf wilden bijdragen. Hiervan zijn een zestal korte filmpjes gemonteerd.

Voor de brainstormsessie nodigde Ymere een select gezelschap uit. Deze bestond uit contacten die Ymere al had onder haar actieve huurders. Maar ook contacten uit haar buurtnetwerk, zoals een kunstenaar en andere actieve organisaties die zich inzetten voor de buurt. De zes filmpjes die Início maakte werden gebruikt als leidraad voor de avond. Het gezelschap kreeg steeds een kort filmpje te zien waarop zij vervolgens konden reageren en aanvullen. Het resultaat was een levendige brainstorm die verliep in een uitstekende sfeer. De brainstorm kon worden afgesloten met verschillende vervolgafspraken van bewoners en organisaties die met elkaar in gesprek wilden. Ook de gewenste rol van Ymere werd duidelijk; faciliteren en regisseren. De uitkomsten worden door Ymere onder andere gebruikt als input voor de verschillende visiestukken op de Oosterparkbuurt en omgeving.
 


 

 

   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter