Uitvoering    

Wijkkracht bijdrage, Capelle aan den IJssel

Início ontwikkelde voor woningcorporatie Com.wonen een crowdfund-platform voor bewonersinitiatieven in de vorm van bovenstaande website.

De Activiteitenkaart laat zien op welke locaties initiatieven zijn aangemeld die crowdfunding nodig hebben om uitgevoerd te kunnen worden.

Dit bankje werd door middel van het Crowdfund-platform gefinancierd.

Bewoners sparen met elkaar voor leuke activiteiten.

Het fictieve geld Capelse Centen werd ontworpen voor Capelle aan den IJssel

 

Voor woningcorporatie Havensteder zette Início een crowdfundplatform voor bewonersinitiatieven op in Capelle aan den IJssel. Dit ontstond op basis van een evaluatie van de oude methodiek van bewonersbudgetten, een onderzoek naar succesfactoren van bestaande methodieken in Nederland en op basis van wensen en behoeften van deelnemende partijen. Het nieuwe bewonersbudget heet de ‘Wijkkracht bijdrage’ en het fictieve geld de ‘Capelse Centen’. Het platform vindt u op www.wijkkrachtbijdrage.nl. Ook levert Início een fondsregisseur die alle praktische zaken voor zijn rekening neemt. 

Nieuwe werkwijze
Jarenlang zijn bewonersbudgetten in Capelle aan den IJssel verdeeld onder Buurt Aandeelhouderschappen (BAS-sen). De door Havensteder (toen Com·wonen) opgestelde doelstellingen werden in steeds mindere mate behaald en slechts een klein deel van alle huurders werd bereikt. Hierdoor besloot Com•wonen Início te vragen het bestaande beleid te evalueren en een voorstel te doen voor een nieuwe werkwijze. Lees hier meer over de werkwijze van het crowdfundplatform.

Resultaten
Ongeveer 8.500 huurders ontvangen vier keer per jaar een cheque ter waarde van € 5,- tot € 10,-. Het percentage huurders dat hun cheque activeert is gegroeid van 18% naar 35%. Dit loopt op tot 72% geactiveerde cheques in sommige wijken. In twee jaar tijd werden 295 initiatieven aangemeld, waarvan er 238 zijn uitgevoerd. Het gaat hierbij om kleine en grote initiatieven, van het opfleuren van een bloembak tot het aanbrengen van verlichting op plekken die bewoners als donker en eng ervoeren. Maar ook werden er talloze sociale activiteiten uitgevoerd, zoals activiteiten voor kinderen die in de zomervakantie thuisblijven of grootschalige wijkfeesten waar honderden bewoners op afkwamen.

Ook zag Havensteder dat er naast de bestaande huurdersverenigingen en bewonerscommissies ook (nog) niet georganiseerde bewoners de handen ineen sloegen om leuke activiteiten te organiseren. Mensen moedigen elkaar aan om de cheques te activeren en geen geld verloren te laten gaan. Er zijn meer en nieuwe (1) actieve bewoners, (2) initiatieven en (3) onderlinge contacten tussen bewoners.

Lees hier meer over de resultaten in 2011 en 2012.
 


 

 

   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter