Uitvoering    

Gebiedsgerichte aanpak Spijkenisse 

Brainstorm leefbaarheid 

 

Annemarij Swart werkt voor de gemeente Spijkenisse als projectleider van de gebiedsgerichte aanpak van Snoekenveen en Baarsveen. Dit zijn twee buurten gebouwd in de jaren ’70, echte bloemkoolbuurten. In de loop der jaren is de buitenruimte versleten, de bestrating is verzakt, er is veel verschillend materiaal gebruikt, het groen is aan een opknapper toe, speelplekken zijn niet meer aantrekkelijk en er zijn weinig parkeerplaatsen. Maar niet alleen fysiek, ook sociaal vragen de buurten om aandacht. De buurten ervaart overlast van jongeren, er spelen problemen achter de voordeur en bewoners hebben weinig aandacht voor tuinonderhoud. Het college van B&W heeft deze buurten aangewezen als prioriteitsgebieden. Samen met de partijen uit de wijk worden de buurten fysiek en sociaal verbeterd.

Tuinen
Een van de aandachtspunten in de buurten is het tuinonderhoud. Ook tuinen bepalen het aanzicht van de buurt. De partijen denken gezamenlijk na over beeldkwaliteit van tuinen: wat is wel en wat is niet acceptabel en welke instrumenten kunnen worden ingezet om tuinonderhoud onder bewoners te stimuleren?

De schuttingen zijn soms in slechte staat en door gebruik van verschillende schuttingen oogt het rommelig. Om meer eenheid aan te brengen en de buurt een groener uiterlijk te geven, vervangt Maasdelta op beeldbepalende plekken in de buurt oude schuttingen voor hekwerken. Tegen dit hek wordt klimop geplant, zodat er in korte tijd groene erfafscheidingen ontstaan. Início voert de huisbezoeken uit.

In een ander deel van de wijk wordt een intensief ‘achter-de-voordeur’ project uitgevoerd door Woonbron. De aanleiding van de gesprekken is de tuin, maar ook over de sociale situatie wordt gesproken, waardoor eventuele hulp- en zorgvragen aan het licht komen.

Daarnaast worden er tuinenacties gehouden om tuinonderhoud te stimuleren. Voorbeelden zijn een grofvuilactie om grofvuil uit tuinen en achterpaden af te voeren; fleur-op dagen, waarbij jongeren uit de wijk klusjes doen in de tuinen van bewoners die hulp kunnen gebruiken.

 


 

 

   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter