Detachering   

Wijkgericht werken, Pijnacker-Nootdorp
 

Início adviseert en ondersteunt gemeenten bij het wijkgericht werken. Sophie Pauwels is gedetacheerd als adviseur burgerparticipatie voor het wijkgericht werken in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Om vanuit een gezamenlijke aanpak en vraaggericht te werken, maken gemeente, corporaties, politie en welzijnswerk samen met bewoners per kern een leefbaarheidsplan met uitvoeringsprogramma. Daarnaast is er ruimte voor initiatieven van bewoners.

Doel is het versterken van de leefbaarheid in de wijken. Daarnaast gaat het om het verbeteren van de samenwerking tussen de partijen en de communicatie met bewoners, en het bevorderen van de betrokkenheid van inwoners bij de leefbaarheid in de wijk.

Veel gemeenten moeten bezuinigen. Door slim samen te werken zie je dat je met minder geld meer kan bereiken. Onderstaande video laat hier een aantal goede voorbeelden van zien.
 

 

 

   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter