Detachering   

Gebiedsgerichte aanpak Spijkenisse 

Início ondersteunde de gemeente Spijkenisse bij de gebiedsgerichte aanpak. Annemarij Swart was hier gedetacheerd als projectleider van de aanpak van Snoekenveen en Baarsveen. Dit zijn twee buurten gebouwd in de jaren ’70, echte bloemkoolbuurten. In de loop der jaren is de buitenruimte versleten; de bestrating is verzakt, er is veel verschillend materiaal gebruikt, het groen is aan een opknapper toe, speelplekken zijn niet meer aantrekkelijk en er zijn weinig parkeerplaatsen. Maar niet alleen fysiek, ook sociaal vragen de buurten om aandacht. In de buurten wordt overlast van jongeren ervaren, er spelen problemen achter de voordeur en bewoners hebben weinig aandacht voor het onderhoud van hun tuin. Het college van B&W heeft deze buurten aangewezen als prioriteitsgebieden. Samen met de partijen uit de wijk worden de buurten fysiek en sociaal verbeterd. Hiervoor is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Belangrijk hierbij is dat bewoners hun eigen verantwoordelijkheid nemen.

Tuinen
Eén van de doelstellingen is een verbetering van het tuinonderhoud. Gemeente en woningcorporaties omschrijven gezamenlijk de beeldkwaliteit van tuinen: wat is wel en wat is niet acceptabel en welke instrumenten kunnen worden ingezet om tuinonderhoud onder bewoners te stimuleren? De maatregelen in Snoekenveen en Baarsveen zijn divers:

  • De corporatie voegt tuincontracten toe aan het huurcontract en voert tuinprocedures uit;
  • Op beeldbepalende plekken worden schuttingen vervangen voor groeiroosters met klimop;
  • Tijdens huisbezoeken worden afspraken over tuinonderhoud gemaakt, maar wordt ook over de sociale situatie gesproken waardoor eventuele hulp- en zorgvragen aan het licht komen;
  • Er is een tuinenwedstrijd gehouden, waarbij bewoners die hun tuin op orde hebben in het zonnetje worden gezet;
  • Er zijn grofvuilacties om grofvuil uit tuinen en achterpaden af te voeren;
  • Jongeren uit de wijk doen de voorbereidende werkzaamheden bij het vervangen van schuttingen, waardoor zij zichzelf in een positief daglicht zetten;
  • Bewoners kunnen gratis zand krijgen om hun tuin op te hogen;
  • Bij muterende huurwoningen wordt de tuin opgeknapt;
  • Opzichters geven tuinadvies;
  • Mensen die hulp nodig hebben bij tuinonderhoud kunnen een sociale werkvoorziening inschakelen.

 De gebiedsgerichte aanpak van Snoekenveen en Baarsveen bevindt zich in de uitvoeringsfase.
 
 

 

   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter