Uitvoering    

Natuurlijke speelplekken, Gemeente Uithoorn

Ontwerpen maken voor natuurlijke speelplekken in Uithoorn

Maquette natuurlijke speelplekken Uithoorn

Ontwerp natuurlijke speelplekken Uithoorn 

 

De gemeente Uithoorn ontwikkelde in 2011-2012 een tweetal natuurlijke speelplekken. Zo’n speelplek heeft een natuurlijke en avontuurlijke inrichting en leert kinderen terwijl ze spelen over de wonderen van de natuur. Dit is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Bovendien vinden kinderen niets leuker dan rennen, klimmen, ontdekken en ravotten in de natuur! Freek Liebrand verzorgde de projectleiding en de participatie van scholen, kinderen en omwonenden.

Kinderen ontwerpen speelplek
Kinderen van nabijgelegen basisscholen zijn als echte ontwerpers aan de slag gegaan met een ontwerp voor de nieuwe speellocatie. Kinderen konden daarbij een ontwerpopdracht volgen, met keuze uit een overschot aan leuke speeltoestellen en natuurlijke spelaanleidingen om in hun ontwerp te verwerken. Omdat de ruimte beperkt is, passen alleen hun favoriete speelelementen in de natuurspeelplek. Dit leverde per plek zo’n 40 ontwerpen op. Verrassend vaak werden speelelementen als ‘bloemen plukken’ en ‘heuvels’ verkozen boven traditionele speeltoestellen. Bij de aanleg herkennen kinderen hun eigen ideeën. Zo wordt het echt hun plek.
 
De ontwerper vertaalde de kinderontwerpen naar één samenhangend schetsontwerp. De meest gekozen speelelementen hebben daarin een plek gekregen. Creatieve ideeën boden de ontwerper ook vrije inspiratie voor het ontwerp. Bovendien hield de ontwerper rekening met de (on)mogelijkheden op de locatie. De kinderontwerpen en het schetsontwerp zijn feestelijk gepresenteerd aan de buurt tijdens een tentoonstelling. Dit is was tevens het moment dat buurtbewoners hun mening konden geven over het ontwerp voor de nieuwe speelplek. Door te starten met kinderparticipatie en de ontwerpen van trotse kinderen feestelijk aan de buurt te presenteren, creëer je veel draagvlak hiervoor bij omwonenden uit respect voor het enthousiasme van kinderen. De reacties van bewoners worden meegenomen bij het maken van het voorlopig en definitief ontwerp. Een werkgroep van bewoners, scholen en buitenschoolse opvang bleef hier actief bij betrokken, om de wensen van ouders en omwonenden zo goed mogelijk te combineren met de wensen van kinderen.
 
Natuur- en milieu educatie

De gemeente Uithoorn hecht er veel waarde aan dat kinderen in de natuur kunnen spelen, zelfs of juist midden in hun woonomgeving. Dit is niet alleen heel leuk, maar ook leerzaam voor kinderen. Door op vroege leeftijd in contact te staan met de natuur, groeien kinderen op met gevoel voor natuur, klimaat en duurzaamheid. Dit is waardevol voor de toekomst. Om de speelplekken niet alleen zo leuk mogelijk, maar ook zo leerzaam mogelijk te maken heeft de gemeente Uithoorn cofinanciering aangevraagd bij het Programmabureau NME. NME staat voor Natuur- en Milieu Educatie. De gemeente Uithoorn heeft geld gekregen om voor beide natuurlijke speelplekken een NME-programma te ontwikkelen, in nauwe samenspraak met scholen en buitenschoolse opvang. Op basis van hun wensen zijn er educatieve activiteiten ontworpen, toegesneden op de betreffende natuurspeelplek om de hoek. Hierdoor wordt het een stuk makkelijker en leuker om natuurlessen niet binnen maar buiten te houden.
 
Zie ook www.uithoorn.nl/spelen & www.uithoorn.nl/nme 
 

 

   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter