Uitvoering    

Sociaal beheerplan Mathenesserflats, Rotterdam

Met de kinderen mozaieken

Met de kinderen schoonmaak graffiti maken.

De kinderen geven aan wat zij van het wonen vinden in de Mathenesserflat

Kinderen maken schoon rond de Mathenesserflats

Kinderen laten zien hoeveel vuil zij opruimden bij de flats

In de Mathenesserflats aan de Mathenesserweg in Rotterdam West spelen verschillende leefbaarheidsproblemen. Er is sprake van overlast, vervuiling en een beperkte betrokkenheid bij de woonomgeving. Corporatie Havensteder vroeg Início om in samenspraak met bewoners een beheerplan op te stellen voor het verbeteren van de leefbaarheid in de Mathenesserflats. Naast het verbeteren van de leefbaarheid zoekt Havensteder naar een aantal bewoners waarmee zij in de toekomst in gesprek kan blijven over het complex.

Início organiseerde hiervoor drie bijeenkomsten met bewoners om in gesprek te gaan over de leefbaarheid. De eerste twee bijeenkomsten vonden plaats op de binnenterreinen van de flats. Omdat er veel kinderen wonen koos Início ervoor kinderactiviteiten centraal te stellen en via kinderen de ouders en volwassenen te bereiken. Kinderen konden mozaïeken en schoonmaken. Medewerkers van Início hebben gesprekken gevoerd met de kinderen over de leefbaarheid in de flat en hoe zij beter voor hun flat kunnen zorgen. Ook zijn gesprekken gevoerd met de aanwezige volwassenen. Het resultaat van de kinderactiviteiten werd eind van de middag gepresenteerd aan alle flatbewoners.

Een aantal bewoners heeft zich tijdens deze bijeenkomsten aangemeld om graag actief betrokken te blijven bij het opstellen van een beheerplan voor de leefbaarheid. Zij zijn uitgenodigd voor een slotbijeenkomst. Daarnaast waren professionals van Havensteder, de deelgemeente, het opbouwwerk en bewoners van Bewonersorganisatie Mathenesserweg aanwezig. Deze avond is gediscussieerd over de problematiek in de flats en de mogelijke oplossingen. Over twee concrete ideeën zullen bewoners samen met betrokken professionals verder nadenken: (1) Wijkregels & (2) Kinderopruimteam.

  • Er is een groep actieve bewoners bereikt die zich graag in wilt zetten voor de leefbaarheid van de flat.
  • Met de bewoners zijn vervolgafspraken gemaakt. Twee concrete ideeën worden verder uitgewerkt: (1) opstellen van wijkregels, (2) oprichten van kinderopruimteam.
  • Er is een groep kinderen bereikt die heeft nagedacht over het samenleven in de flat en die zich in wilt zetten voor een schone en leefbare flat. Zij zouden zich graag inzetten voor een kinderopruimteam.

Daarnaast is veel waardevolle informatie opgehaald bij bewoners over de leefbaarheidsproblemen in de flats en mogelijke oplossingen daarvoor. Início heeft de resultaten samengevat in een bondig Sociaal Beheerplan. Hiermee kan Havensteder de aanpak van de Mathenesserflats voortzetten.


 

 

   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter