Advies

Strategisch Programma Reeland

Het Reeland

Sportcomplex

De Driesprong

Juffrouw Pollewop


 

In opdracht van de gemeente Dordrecht schreef Início het Strategisch Programma Reeland. Het strategisch programma is een overzicht van de ontwikkelingen en aandachtspunten in de wijk. Het biedt de gemeente Dordrecht de te volgen strategie en richting voor de komende vijf jaar. Het programma is een vertaling van de wijkvisie Reeland 2030 die is geschreven in 2009 op basis van de resultaten van het scenarioplannen.

Deze resultaten zijn door Início vertaald in een strategisch programma. Dit is een vertaling van de wensen voor de lange termijn (2030) naar de te volgen strategie en richting voor de komende vijf jaar. In deze vertaling naar strategisch programma worden huidig (gewijzigd) beleid, nieuwe collegeprioriteiten, plannen, programma’s en recente ontwikkelingen meegenomen. Het strategisch programma is bedoeld als een werkdocument voor het gebiedsteam Centrum. Het document is richtinggevend; het geeft aan waar en waarom binnen beleidskaders ingespeeld kan worden op toekomstige ontwikkelingen en kansen, naar aanleiding van bewonerswensen.

Bij het scenarioplannen zijn vier scenario’s voor Reeland beschreven. Binnen elk scenario is vervolgens aangegeven wat de belangrijkste onderwerpen zijn; de onderwerpen dus die prioriteit hebben gegeven het scenario en waar bewoners en professionals zich samen sterk voor maken. In de analyse van de scenarioresultaten is bekeken welke thema’s, wensen en ideeën op basis van de huidige trends en ontwikkelingen het meest passend zijn voor de komende vijf jaar. Daarbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen scenario-overstijgende conclusies en meer trendgevoelige zaken. Zo werd in Reeland ‘voorzieningen’ het belangrijkst gevonden, ongeacht welk scenario zich voordoet, maar is ruimte voor experimenteel wonen alleen belangrijk als het goed gaat met de economie.

In een werksessie met professionals van de gemeente Dordrecht zijn de belangrijkste punten uit de analyse als prikkelende doelstellingen gepresenteerd. Aan de professionals werd gevraagd of de stelling klopt, wat dit concreet betekent voor Reeland, hoe we dit doel gaan bereiken en welke projecten er (gaan) spelen die hier specifiek op aansluiten. Dit vormde de basis van het Strategisch Programma.
 
Het strategisch programma biedt een specifieke koers voor de komende vijf jaar. Doordat over meerdere scenario’s is nagedacht, kan gemakkelijker een nieuwe koers worden ingeslagen.


 

 

 

   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter